Show simple item record

Universal app technology comparisondc.contributor.advisorŽára Ondřej
dc.contributor.authorBedřich Schindler
dc.date.accessioned2020-08-25T22:51:46Z
dc.date.available2020-08-25T22:51:46Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-958759968605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89842
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je porovnání dostupných technologií pro tvorbu multiplatformních aplikací za pomoci webových technologií se zaměřením na tři konkrétní technologie, a to na progresivní webové aplikace, Electron a hybridní aplikace. V případě nativních aplikací bude uvažována jak podpora plnohodnotných desktopových systémů, tak podpora mobilních zařízení využívající systémy Android, iOS a iPadOS. Na základě zjištěných skutečností bude zvolena nejvhodnější technologie pro aplikaci k evidenci účetních a provozních dat osob samostatně výdělečně činných, ve které bude aplikace implementována. Práce je určena především pro vývojáře, jež znají technologie HTML, CSS a především JavaScript, jeho syntax a základní API.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to compare technologies for multi-platform application development like progressive web applications, Electron and hybrid applications. In case of native applications, full-fledged desktop operating systems and mobile operating systems Android, iOS and iPadOS are considered. Based on the findings, the most suitable technology will be selected for the application managing accounting and operating data of self-employed persons, in which the application will be implemented. The thesis aims to web developers familiar with HTML, CSS and especially JavaScript, its syntax and basic API.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmultiplatformní aplikacecze
dc.subjectprogresivní webové aplikacecze
dc.subjectPWAcze
dc.subjectElectroncze
dc.subjecthybridní aplikacecze
dc.subjectmulti-platform applicationseng
dc.subjectprogressive web applicationseng
dc.subjectPWAeng
dc.subjectElectroneng
dc.subjecthybrid applicationseng
dc.titleSrovnání technologií pro tvorbu univerzálních aplikacícze
dc.titleUniversal app technology comparisoneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record