Show simple item record

Best response computation for partially observable stochastic gamesdc.contributor.advisorBošanský Branislav
dc.contributor.authorOndřej Kubíček
dc.date.accessioned2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.available2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-857605389905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89836
dc.description.abstractŘešení částečně pozorovatelných, stochastických her (POSG) je výpočetně náročné, proto se výzkum soustředí na poddruhy POSG. Jednostranné POSG jsou hry pro dva hráče, jeden má perfektní informaci o hře, ale druhý ne. Algoritmus PG-HSVI byl vytvořen pro řešení těchto her, ale má pouze omezenou škálovatelnost. Je možné použít lépe škálovatelné algoritmy, ale ty negarantují konvergenci. Pro porovnávání vypočtených strategií může být použit škálovatelný algoritmus pro výpočet nejlepší odpovědi. Hlavní náplní této práce je nastudovat Jednostranné POSG a algoritmy pro jejich řešení, formulovat hledání nejlepší odpovědi na strategii jako Částečně pozorovatelný markovský rozhodovací proces (POMDP), vybrat vhodný algoritmus pro řešení POMDP, experimentálně ověřit škálovatelnost tohoto algoritmy, identifikovat překážky a navrhnout případné vylepšení formulace a algoritmy pro lepší škálovatelnost.cze
dc.description.abstractSolving Partially Observable Stochastic games (POSG) is computationally hard in general, therefore the research is focused on variants of POSGs. One-Sided POSGs are played by two players, where one has perfect information about the game and the second does not. The algorithm called PG-HSVI has been developed for these games, but it has a limited scalability. More scalable algorithms may be used, but they might not have convergence guarantees. To compare these computed strategies, a scalable best response algorithm may be used. The main goal of this work is to study One-Sided POSGs and their algorithms, formulate the best response of strategies as the problem of solving Partially Observable Markov Decision Process (POMDP), select appropriate solver to solve POMDP, experimentally evaluate the scalability, identify bottlenecks, and propose possible improvements to formulation/algorithm to improve scalability.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHracze
dc.subjectTeorie Hercze
dc.subjectValue Iterationcze
dc.subjectHSVIcze
dc.subjectMonte Carlo Tree Searchcze
dc.subjectPOMCPcze
dc.subjectMarkovské rozhodovací procesycze
dc.subjectČástečně pozorovatelné MRPcze
dc.subjectPG-HSVIcze
dc.subjectČástečně pozorovatelné stochastické hrycze
dc.subjectGameeng
dc.subjectGame Theoryeng
dc.subjectValue Iterationeng
dc.subjectHSVIeng
dc.subjectMonte Carlo Tree Searcheng
dc.subjectPOMCPeng
dc.subjectMarkov Decision Processeng
dc.subjectPartially Observable MDPeng
dc.subjectPG-HSVIeng
dc.subjectPartially Observable Stochastic Gameseng
dc.titleAlgoritmy výpočtu nejlepší odpovědi ve stochastických hrách s neúplnou informacícze
dc.titleBest response computation for partially observable stochastic gameseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKuželka Ondřej
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record