Show simple item record

Industrial Network Securitydc.contributor.advisorBoháč Leoš
dc.contributor.authorMichal Koreš
dc.date.accessioned2020-08-25T08:51:24Z
dc.date.available2020-08-25T08:51:24Z
dc.date.issued2020-08-24
dc.identifierKOS-782890243205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89820
dc.description.abstractBakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce se zabývá standardem průmyslových sítí Profinet a principy komunikace. Pozornost je také věnována adresaci a identifikaci zařízení. Dále jsou zde popisovány základní typy útoků na tyto sítě. V praktické části bakalářské práce je analyzován provoz ve vybraném provozu Škoda Auto a.s. z bezpečnostního hlediska, rozboru zabezpečení a ochrany sítě, útoky na ní a protiopatření. Závěr této části je věnován praktickým nasazením a použitím navrhovaných bezpečnostních nástrojů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the standard of industrial networks Profinet and the principles of communication. Attention is also paid to addressing and identifying devices. The basic types of attacks on these networks are also described here. The practical part of the bachelor's thesis analyzes the operation in the selected operation of Škoda Auto a.s. from a security point of view, analysis of network security and protection, attacks on it and countermeasures. The conclusion of this part is devoted to the practical deployment and use of the proposed security tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprofinetcze
dc.subjectprůmyslové sítěcze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectrizikocze
dc.subjecthrozbycze
dc.subjectochranacze
dc.subjectdetekcecze
dc.subjectprofineteng
dc.subjectindustrial networkseng
dc.subjectsecurityeng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectriskeng
dc.subjectthreatseng
dc.subjectprotectioneng
dc.subjectdetectioneng
dc.titleBezpečnost průmyslových sítícze
dc.titleIndustrial Network Securityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Jiří
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record