Show simple item record

Remote controlled smart power plugdc.contributor.advisorKünzel Karel
dc.contributor.authorKateřina Nováková
dc.date.accessioned2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.available2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-857605386905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89790
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí zařízení je možné dálkově měřit činný, jalový a zdánlivý výkon, odebranou elektrickou energii, účiník, efektivní hodnoty napětí a proudu a bezdrátově sepnout a odepnout zátěž od sítě. Pro měření je použit integrovaný obvod ACS71020 od firmy Allegro Microsystems, bezdrátové ovládání zásuvky je zajištěno modulem Cloony s 32bitovým ARM mikrokontrolerem. Data jsou přenášena pomocí komunikačního modulu na frekvenci 868 MHz do komunikační brány na modulu Radio Dongle, který je zapojený v PC, kde jsou data vykreslována a případně mohou být ukládána. Deska plošného spoje je navrhnuta v programu EAGLE education. Firmware je napsán v programovacím jazyce C s využitím předpřipravených knihoven ze Software Development Kitu pro IoT stavebnici Hardwario. K zobrazování dat je využita aplikace Hardwario Playground.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and realization of remote controlled smart power plug). The goal is to design a printed circuit board, software and subsequently check the functioanality in a laboratory. It is possible to remotely measure active, reactive, apparent power, consumed energy, power factor, current RMS value and voltage RMS value. Measurements are processed by integrated circuit ACS71020 by Allegro Microsystems company, wirelles control is provided by modul Cloony. Data is transmitted by integrated sub-GHz radio for the 868 MHz band, which sents it off to a PC. There the data is portrayed and alternatively saved. Printed circuit board was designed in EAGLE Education programm. Firmware is written in C programming languege with the use of prepared libraries from Software Development Kit IoT Hardwario. The data is showed in application Hardwario playground.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytrá zásuvka 230 Vcze
dc.subjectměření výkonucze
dc.subjectnávrh DPScze
dc.subjectHardwario Cloonycze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectsmart socket 230 Veng
dc.subjectpower measurementeng
dc.subjectdesign PCBeng
dc.subjectHardwario Cloonyeng
dc.subjectIoTeng
dc.titleDálkově ovládaná chytrá zásuvkacze
dc.titleRemote controlled smart power plugeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePolák Kamil
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record