Show simple item record

Determination of strain of Formula Student steering mechanismdc.contributor.advisorBaněček Jan
dc.contributor.authorLukáš Kolbaba
dc.date.accessioned2020-08-23T22:51:49Z
dc.date.available2020-08-23T22:51:49Z
dc.date.issued2020-08-23
dc.identifierKOS-879459266105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89781
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem stanovení namáhání v mechanismu řízení studentské formule pomocí odporových tenzometrů. V první části byla provedena rešerše předchozích prací na toto téma a dále se v práci uvádějí možnosti pro statické řešení dané problematiky pomocí výpočetních programů. Následně byl proveden výpočetní odhad výsledků měření pomocí LSA. Poté bylo navrženo uspořádání měřícího zařízení a byl připraven podrobný plán praktických jízdních zkoušek. V práci je také popsán postup zprovoznění měřícího zařízení a příprava vozu na testování.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about the design of determining the stress in the steering mechanism of Student Formula using resistance strain gauges. In the first part, was done the research of previous work on this topic, and further presents possibilities for static solution of the given problem using computer programs. Subsequently, was performed a computational estimate of the measurement results using LSA. Then was designed the arrangement of the measuring device and a detailed plan of practical driving tests was prepared. The work also describes the procedure of commissioning of measuring equipment and preparation of the vehicle for testing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnamáhánícze
dc.subjectmechanismus řízenícze
dc.subjecttenzometrické měřenícze
dc.subjectFormule Studentcze
dc.subjectstraineng
dc.subjectsteering mechanismeng
dc.subjectstrain gaugeseng
dc.subjectFormula Studenteng
dc.titleStanovení namáhání mechanismu řízení vozu Formula Studentcze
dc.titleDetermination of strain of Formula Student steering mechanismeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePacoň Lukáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record