Show simple item record

Cutting tool condition diagnosticsdc.contributor.advisorBurian David
dc.contributor.authorMatěj Dudík
dc.date.accessioned2020-08-22T22:52:06Z
dc.date.available2020-08-22T22:52:06Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-985499523405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89752
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá diagnostikou stavu řezných nástrojů. V teoretické části této práce jsou rozebrány způsoby měření opotřebení řezných nástrojů pomocí přímých a nepřímých metod. Podrobněji jsou rozebrány metody nepřímé – měření akustické emise a vibrací. Na základě těchto poznatků je vytvořena softwarová aplikace v prostředí LabView, jež slouží k analýze získaných signálů z praktických experimentů. Pomocí aplikace jsou vyhodnocena data ze sady měření opotřebení nástrojů, jež se od sebe liší svou geometrií a různě volenými řeznými podmínkami.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the diagnosis of the condition of cutting tools. In the theoretical part of this work, methods of measuring the wear of cutting tools using direct and indirect methods are discussed. Indirect methods - measurement of acoustic emission and vibration - are discussed in more detail. Based on this knowledge, a software application is created in the LabView environment, which is used to analyze the signals obtained from practical experiments. Using the application, data from a set of tool wear measurements are evaluated, which differ from each other in their geometry and differently selected cutting conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectopotřebení nástrojůcze
dc.subjectvibrodiagnostikacze
dc.subjectakustická emisecze
dc.subjecttool weareng
dc.subjectvibrodiagnosticseng
dc.subjectacoustic emissioneng
dc.titleDiagnostika stavu řezných nástrojůcze
dc.titleCutting tool condition diagnosticseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDrobílek Jiří
theses.degree.disciplineVýrobní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record