Show simple item record

Design of Exhaust Cam for Engine Brakedc.contributor.advisorTichánek Radek
dc.contributor.authorMichal Bedrník
dc.date.accessioned2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.available2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-879459236205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89731
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem vačky pro výfukový ventil dvoutaktní dekompresní motorové brzdy. Úkolem práce bylo provést rešerši navrhování vaček a motorových brzd. Dále byla dle zadaných parametrů navržena zdvihová křivka výfukového ventilu v programu VTDESIGN. Následně je v tomto programu podle zadaných parametrů proveden návrh pružiny. Nakonec byly provedeny kinetická a kvazi-dynamická analýza a následné vyhodnocení jejich výsledků. Součástí práce jsou výkresy vačkové hřídele a navržené ventilové pružiny.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a cam for the exhaust valve of a two-stroke decompression engine brake. The task of the work was to search for the design of cams and engine brakes. Furthermore, the lift curve of the exhaust valve in the VTDESIGN program was designed according to the specified parameters. Subsequently, a spring design is performed in this program according to the entered parameters. Finally, kinetic and quasi-dynamic analysis and subsequent evaluation of their results were performed. The work includes drawings of a camshaft and designed valve spring.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvačkacze
dc.subjectmotorová brzdacze
dc.subjectzdvihcze
dc.subjectrychlostcze
dc.subjectzrychlenícze
dc.subjectpružinacze
dc.subjectrozvodový systémcze
dc.subjectcameng
dc.subjectengine brakeeng
dc.subjectlifteng
dc.subjectvelocityeng
dc.subjectaccelerationeng
dc.subjectspringeng
dc.subjectvalvetraineng
dc.titleNávrh výfukové vačky pro motorovou brzdu.cze
dc.titleDesign of Exhaust Cam for Engine Brakeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKohout Petr
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record