Show simple item record

Influence of surface pretreatment on adhesion of thermally sprayed coatingsdc.contributor.advisorKudláček Jan
dc.contributor.authorJakub Suchánek
dc.date.accessioned2020-08-21T22:52:26Z
dc.date.available2020-08-21T22:52:26Z
dc.date.issued2020-08-21
dc.identifierKOS-985799717405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89667
dc.description.abstractTeoretická část popisuje problematiku žárově stříkaných povlaků, konkrétně principy žárového stříkání, vznik vrstev, vlastnosti povlaků a materiál povlaků. Dále se teoretická část zabývá korozními ději, respektive jejich vlivy na kovové materiály, a následně předúpravou povrchu, kdy je popsán princip a účel tryskání a důležitost odmaštění povrchu. V posledním tématu teoretické části je popisováno hodnocení stavu povrchu před aplikací žárového stříkání. Experimentální část se zabývá výsledky zkoušek vlivu předúpravy povrchu na přilnavost žárově stříkaných povlaků a následné ekonomicko-technické zhodnocení.cze
dc.description.abstractThe theoretical part describes the issue of thermal sprayed coatings, specifically the principles of thermal spraying, the formation of layers, the attributes of coatings and the material of coatings. Furthermore, the theoretical part deals with corrosion processes, or their effects on metal materials, and then surface pretreatment, which describes the principle and purpose of blasting and the importance of degreasing the surface. The last topic of the theoretical part describes the evaluation of the surface condition before the application of thermal spraying. The experimental part deals with the results of tests of the effect of surface pretreatment on the adhesion of heat-sprayed coatings and subsequent economic and technical evaluation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAbrazivní tryskánícze
dc.subjectodmašťovánícze
dc.subjectpřilnavost povrchucze
dc.subjectZinacorcze
dc.subjectžárový nástřikcze
dc.subjectAbrasive blastingeng
dc.subjectdegreasingeng
dc.subjectsurface adhesioneng
dc.subjectZinacoreng
dc.subjectthermal sprayingeng
dc.titleVliv předúpravy povrchu na přilnavost žárově stříkaných povlakůcze
dc.titleInfluence of surface pretreatment on adhesion of thermally sprayed coatingseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSedláček Alexander
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record