Show simple item record

Analysis of mechanical properties of lattice structure 3D printed partsdc.contributor.advisorNovák Vít
dc.contributor.authorBedřich Fogl
dc.date.accessioned2020-08-21T22:51:55Z
dc.date.available2020-08-21T22:51:55Z
dc.date.issued2020-08-21
dc.identifierKOS-887367317605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89653
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím mřížkových struktur v aditivní výrobě za účelem odlehčení vyráběných dílů s minimálním poklesem pevnostních vlastností. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie aditivní výroby, zejména pak technologie Powder Bed Fusion. Materiály, které tato metoda využívá a způsoby jejich výroby. Dále jsou v teoretické části rozebrány výše zmíněné mřížkové struktury a jejich rozdělení z hlediska geometrie. V experimentální části jsou zkoušeny mechanické vlastnosti (tah, tlak, ohyb) navrhnutých a vyrobených zkušebních vzorků mřížkových struktur z korozivzdorné oceli AlSI 316L. Cílem práce je porovnat mechanické vlastnosti těchto mřížkových struktur s různými parametry základních buněk.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the use of lattice structures in additive manufacturing in order to lighten the manufactured parts with a minimal decrease in strength properties. The introductory theoretical part presents individual technologies of additive manufacturing, especially Powder Bed Fusion technology. Materials used by this method and methods of production. Furthermore, the theoretical part discusses about lattice structures and their distribution in terms of geometry. In the experimental part, the mechanical properties (tension, pressure, bending) of designed and manufactured test specimens of lattice structures made of stainless steel AlSI 316L are tested. The aim of this work is to compare the mechanical properties of these lattice structures with different parameters of basic cells.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAditivní výrobacze
dc.subjectkovový 3D tiskcze
dc.subjectOdlehčené strukturycze
dc.subjectPowder Bed Fusioncze
dc.subjectDMLScze
dc.subjectmechanické zkouškycze
dc.subjectAdditive manufacturingeng
dc.subjectmetal 3d printingeng
dc.subjectLattice structureeng
dc.subjectPowder Bed Fusioneng
dc.subjectDMLSeng
dc.subjectMechanical testingeng
dc.titleAnalýza mechanických vlastností odlehčených 3D tisknutých dílůcze
dc.titleAnalysis of mechanical properties of lattice structure 3D printed partseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJahn Michal
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record