Show simple item record

Design of Drone Docking Stationdc.contributor.advisorPetr Karel
dc.contributor.authorMarek Štosek
dc.date.accessioned2020-08-21T22:51:52Z
dc.date.available2020-08-21T22:51:52Z
dc.date.issued2020-08-21
dc.identifierKOS-879459293605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89649
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dokovací stanice pro drony. Při návrhu se vychází ze zadaných parametrů použitého dronu a akumulátoru. Dle rešerše je zhotoven návrh základního konceptu stanice, který je následně rozdělen na dílčí pohony. U každého z pohonů je nastíněno vícero možnosti konstrukčních řešení a následně je proveden návrh vybraného řešení, včetně nezbytných výpočtů. Dále je vytvořen 3D model celé stanice, zahrnující vybrané podsestavy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis's deals with the design of a drone docking station. The design is built based on the specified parameters of the given drone and the rechargeable battery. Based on the research the design of the basic station concept is made and it is subsequently divided into sub-drives. For each drive, multiple options of design solutions are outlined. A design of the chosen solution is consequently implemented, including the necessary calculations. A 3D model of the entire station is also created, including selected subassemblies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdroncze
dc.subjectpoužití dronucze
dc.subjectdokovací stanicecze
dc.subjectnávrh pohonů a pohybůcze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectmanipulátorcze
dc.subjectefektorcze
dc.subjectdroneeng
dc.subjectuses of droneeng
dc.subjectdocking stationeng
dc.subjectdesign of drives and movementseng
dc.subjectconstructioneng
dc.subjectmanipulatoreng
dc.subjecteffectoreng
dc.titleNávrh dokovací stanice pro dronycze
dc.titleDesign of Drone Docking Stationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLopot František
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record