Show simple item record

Energy Consumption for Building ACdc.contributor.advisorLain Miloš
dc.contributor.authorMartin Kunc
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:48Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:48Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-985499548105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89612
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením spotřeb energie v obchodním centru Chodov a následnou analýzou a návrhem možných opatření pro snížení spotřeby energie. V první části diplomové práce se zabývám historií klimatizace, životním prostředí a pohodě vnitřního prostředí, větracím zařízením a klimatizací, využívanými druhy chladiva, zdroji chladu, chladícími faktory zdrojů chladu a měřením spotřeby energie. Druhá část diplomové práce obsahuje popis obchodního centra Chodov, dispozice objektu, návrhové podmínky a identifikaci strojoven západ a východ a strojovny v přistavěné části objektu D. Třetí část této práce obsahuje analýzu spotřeb elektrické energie vzduchotechniky, zdrojů chladu a kontrolu a vyhodnocení měřičů tepla. Analýza spotřeb elektrické energie je provedena pro čtyři letní období 2015, 2017, 2018, 2019 a v dalších kapitolách pro celé roky 2017, 2018 a 2019. Na konci diplomové práce jsou pro přehledné porovnání zpracovány celkové spotřeby do souhrnné tabulky za celé měřené období.cze
dc.description.abstractThis Master´s thesis deals with measuring and assessing the energy consumption of the Chodov Shopping Center culminating in an analysis and proposal for possible measures to reduce energy consumption. The first part Master´s thesis describes the history of air conditioning, the environment and comfort of interior spaces, ventilation equipment and air conditioning, types of coolant used, sources of cooling, the cooling properties of coolant sources, and measuring energy consumption. The second part Master´s thesis contains a description of the Chodov Shopping Center, building layout, design conditions and the identification of the east and west mechanical rooms and the mechanical room in the built-up part of Building D. The third part the thesis consists of an analysis of the electrical consumption of the HVAC system, cooling sources and the monitoring and assessment of temperature sensors. An analysis of electricity consumption is done for four summer seasons: 2015, 2017, 2018, and 2019 and for other chapters, the full years of 2017, 2018 and 2019 are used. For comparison purposes, a summary table of total energy consumption can be found at the end of the paper.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpotřeba energiecze
dc.subjectklimatizacecze
dc.subjectzdroje chladucze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectúspory energiecze
dc.subjectchlazenícze
dc.subjectelektrická energiecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectfreecoolingcze
dc.subjectenergy consumptioneng
dc.subjectAir conditioningeng
dc.subjectsources of coolingeng
dc.subjectventilation systemeng
dc.subjectenergy savingeng
dc.subjectcoolingeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectfreecoolingeng
dc.subjectelektrcical energyeng
dc.titleSpotřeba energie na klimatizaci budovcze
dc.titleEnergy Consumption for Building ACeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSchwarzer Jan
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record