Show simple item record

The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches

dc.contributor.advisorSněhota Michal
dc.contributor.authorJoe Chalhoub
dc.date.accessioned2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.available2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.issued2020-07-31
dc.identifierKOS-1106559121505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89372
dc.description.abstractStudie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti zdiva historických staveb a širší popis lokalit. Měření vlhkosti a vodního potenciálu byla vyhodnocena pro obě v lokalitya základě dat ze senzorových systémů instalovaných v severní zdi kostelůa v půdě severně od kostelů. Tato vyhodnocená data byla filtrována a sloučena z mnoha období měření počínaje rokem 2016 pro kostel Všech svatých a 2017 pro kostel sv. Anny. V naměřených hodnotách bylo nalezeno několik jasných důkazů o souvislostech mezi změnami v vlhkosti ve zdi a změnami vlhkosti okolního prostředí. Dále bylo provedeno numerické modelování proudění vody ve zdivu pro rozšíření interpretace dat. Nakonec se na základě podrobného posouzení doporučují nejvhodnější opatření ke snížení degradace studovaných kostelů v důsledku působení vody.cze
dc.description.abstractThe study deals with the transport of water in the masonry and in the surrounding soil of the All Saints Church in Heřmánkovice and the Church of St. Anna in Vižňov. Part of this thesis consists of a review of available studies on the subject and a broader description of both sites. Water content, water potential and temperatures were evaluated for both sites using data from sensor systems installed in the northern walls of the churches made from sandstone which are most threatened by moisture, and in the soil in the vicinity of each church. These evaluated data, were filtered and merged from many measurement periods starting in 2016 for All Saints church and 207 for St. Anna's church. Clear evidences of the link between changes in masonry water content and potential with changes in the surrounding environment such as temperature and precipitation were found in the measured data. In addition, numerical modelling of water transport in the masonry is carried out for further interpretation of the data. Finally, on the basis of the detailed assessment, the most appropriate measures to reduce water-related degradation of the churches under study are recommended.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzdivocze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjectobsah vodycze
dc.subjectvodní potenciálcze
dc.subjecttransport vodycze
dc.subjectmasonryeng
dc.subjectmoistureeng
dc.subjectwater contenteng
dc.subjectwater potentialeng
dc.subjectwater transporteng
dc.titleThe assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churchescze
dc.titleThe assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churcheseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeLanzendörfer Martin
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record