Show simple item record

Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group

dc.contributor.advisorKuklík Pavel
dc.contributor.authorShantanu Kulkarni
dc.date.accessioned2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.available2020-07-31T22:51:17Z
dc.date.issued2020-07-31
dc.identifierKOS-1106559122105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89371
dc.description.abstractNavzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný úkol z důvodu řady nejistot týkajících se parametrů, které popisujících fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých konstituentů, zejména pak malty. Hlavním cílem této studie je určit a zhodnotit pevnost vybraných částí stěn Broumovské skupiny kostelů v tlaku, tahu a smyku s uvážením všech jedinečností skladby zdiva. Pro řešení byl použit 2 D mikromodelovací přístup, pomocí něhož byly počítány pracovní diagramy, vztahy mezi napětím a deformací, pro jednotlivé skladby zdí. Pomocí software Atena 2 D, fy Červenka consulting s.r.o., byly modelovány části stěn rozměru 1 m x 1 m o tloušťce 0,5 m. Studie byla provedena na zdivu čtyř zvolených kostelů broumovské skupiny. V nelineárním konečně prvkovém modelování byly využity kontaktní prvky, aby se lépe vystihl styk jednotlivých skladebných prvků zdiva. Pozornost byla věnována povrcholové části pracovního diagramu, aby se transparentně stanovily jednotlivé pevnosti skladby zdiva ve 2 D. Analýza byla zaměřena na vznik a progresi trhlin a porovnání jejich předpokládaného či zjištěného vývoje s výpočtem. Vzhledem k tomu, že porucha se šíří zejména v maltě, byly ve všech případech zvoleny pro maltu stejné parametry. Tímto byl zvýrazněn vliv skladby zdiva a místních zednických dovedností.cze
dc.description.abstractDespite relatively extensive research in masonry structures, the issue of reliable identification of the load-bearing capacities of existing, mainly historic masonry structures has still not been solved satisfactorily. The identification of the load-bearing capacities of existing historic masonry structures is an extremely difficult task because of the variability and vagueness of the parameters describing the physical and mechanical characteristics of masonry units and mortar. The main objective of this study is to calculate and evaluate the strength of the walls of different bricklayer’s patterns of brouvmov churches in compression, tension, and shear. A detailed 2-D Micro-modelling approach was used to numerically predict capacities of walls loaded under compression, tension, and in-plane shear by developing stress-strain curves. In this study, four different brouvmov wall sections of 1m long x 1m tall x 0.5 m thick were modeled in Atena 2D for non-linear finite element analysis. Material and geometric non-linear models with interface elements were analyzed using Finite element method. Post-peak behavior was achieved to compute compressive, tensile, and in-plane shear strengths of wall assemblies. Results were also analyzed to compare and observe the predicted development of cracks and crack widths. Considering that expected failure will happen in the head or bed mortar joint, the same mechanical properties of hydraulic lime mortar were applied for all four wall assemblies. The difference in strength parameters are then compared directly based on the different stone bricklayer’s pattern.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNon-linear Finite element analysiscze
dc.subjectMicromodellingcze
dc.subjectMasonry bricklayer’s patternscze
dc.subjectStrength parameterscze
dc.subjectNon-linear Finite element analysiseng
dc.subjectMicromodellingeng
dc.subjectMasonry bricklayer’s patternseng
dc.subjectStrength parameterseng
dc.titleEvaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov groupcze
dc.titleEvaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov groupeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeZigler Radek
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record