Show simple item record

Design of steel structure of sport center Pouchovdc.contributor.advisorCábová Kamila
dc.contributor.authorAdam Habětínek
dc.date.accessioned2020-07-02T22:51:26Z
dc.date.available2020-07-02T22:51:26Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.identifierKOS-781238876905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89218
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost nosných prvků. V druhé části jsou navrženy nosné ocelové prvky za běžné teploty, konkrétně příhradový vazník, sloup a ztužidla. Třetí část stanovuje dva požární scénáře a jejich průběhy teplot v požárním úseku sportovní haly. Prvním scénářem je požár s průběhem teplot dle normové teplotní křivky, druhý scénář simuluje lokální požár výstavního stánku. Poslední čtvrtá část posuzuje navržené vybrané ocelové prvky z druhé části na účinky požáru a navrhuje jejich protipožární ochranu.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on a design of sports hall in small city Pouchov. The thesis is devided into four parts. In the first part partial fire safety solution of the building is processed and the required fire resistence of load-bearing parts of steel structure is determined. The second part of thesis is dedicated to design and assesment of steel elements at normal temperature, in particular lattice girder, column and stiffeners. The third part determines the fire scenarios and its course of temperature in firing compartment of sports hall. One of the fire scenario is standard temperature curve, the second scenario simulates a fire of exhibition stand. Last part is devoted to assessment of steel elements and compared to required fire resistance. A fire protection is recommended.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSportovní halacze
dc.subjectnávrh ocelové konstrukcecze
dc.subjectpříhradový vazníkcze
dc.subjectpožární scénářecze
dc.subjectnormová teplotní křivkacze
dc.subjectmodel lokálního požárucze
dc.subjectposouzení za požárucze
dc.subjectSports halleng
dc.subjectdesigh of steel elementseng
dc.subjectlattice girdereng
dc.subjectfire scenarioseng
dc.subjectstandard temperature curveeng
dc.subjectmodel of local fireeng
dc.subjectassesment of fire resistanceeng
dc.titleNávrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchovcze
dc.titleDesign of steel structure of sport center Pouchoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNetušil Michal
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record