Show simple item record

Stress analysis and reinforcement of deep beamsdc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorMichal Kouda
dc.date.accessioned2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.available2020-07-02T22:51:25Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.identifierKOS-780407586205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89210
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení vhodného modelu náhradní příhradoviny pro vybranou část stěnového nosníku, nacházejícího se v objektu Ostravská brána. Poté je pro vybranou kritickou část tohoto stěnového nosníku navržena a posouzena výztuž. Ve stěnovém nosníku jsou identifikovány oblasti možných poruch a navržena vhodná opatření.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the topic of deep beams. Common types of deep beams are used for demonstration of respective variants of a Strut and Tie model. The main goal of this work is to analyze the stress and subsequently build a suitable Strut and Tie model for the selected part of the deep beam located in Ostravská brána. Additionally reinforcement for selected critical part of this beam is designed and assessed. Areas of possible defects are identified and suitable countermeasures suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStěnový nosníkcze
dc.subjectpříhradová analogiecze
dc.subjectvzpěrycze
dc.subjecttáhlacze
dc.subjectstyčníkycze
dc.subjectnapětícze
dc.subjecttlakcze
dc.subjecttahcze
dc.subjectvýztužcze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectDeep beameng
dc.subjectstrut and tie modeleng
dc.subjectstruteng
dc.subjecttieeng
dc.subjectjointseng
dc.subjecttensioneng
dc.subjectstresseng
dc.subjectcompressioneng
dc.subjectreinforcementeng
dc.subjectloadeng
dc.titleAnalýza napětí a vyztužení stěnových nosníkůcze
dc.titleStress analysis and reinforcement of deep beamseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBílý Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record