Show simple item record

Design of Industrial Vacuum Cleanerdc.contributor.advisorTvarůžek Martin
dc.contributor.authorMikuláš Borsányi
dc.date.accessioned2020-07-02T13:51:32Z
dc.date.available2020-07-02T13:51:32Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-862963056505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89175
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá designovým návrhem průmyslového vysavače určeného převážně pro domácí a dílenské použití. Důraz je kladen na estetické tvarové řešení produktu a na správnou ergonomii. Návrh bere ohledy i na samotnou konstrukci zařízení. Výsledný návrh přináší do segmentu dílenských vysavačů současné tvarosloví ve spojení s kvalitní uživatelskou ergonomií.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the design of industrial vacuum cleaner, aimed mainly at the DIY consumer. The ephasis is on the aesthetics and the ergonomy of the product. The design also takes into account the mechanical construction of the machine. The final design brings current design trends and quality ergonomy into the segment of industrial vacuum cleaners.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDesigncze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectprůmyslový vysavačcze
dc.subjectprůmyslový designcze
dc.subjectproduktcze
dc.subjectdesigneng
dc.subjectergonomyeng
dc.subjectindustrial vacuum cleanereng
dc.subjectindustrial designeng
dc.subjectproducteng
dc.titleDesign průmyslového vysavačecze
dc.titleDesign of Industrial Vacuum Cleanereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSemrád David
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record