Show simple item record

The track-bridge interaction analysis of the tube bridge in Stodůlkydc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorJosef Bis
dc.date.accessioned2020-07-01T22:52:02Z
dc.date.available2020-07-01T22:52:02Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-781239421305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89125
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je posouzení možnosti zřízení bezstykové koleje přes most metra Stodůlky. Pro výpočet je třeba vytvořit numerický 3D model s interakčními parametry co nejblíže reálnému stavu. Součástí této práce je prohlídka mostního objektu.cze
dc.description.abstractThe goal of this Bachelor thesis is an assessment of the possibility of establishing continuous welded rail over the Stodůlky tube bridge. For the calculation it is necessary to create a numerical 3D model with interaction parameters as close as possible to the real state. A part of this thesis is dedicated to an inspection of the bridge.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelový mostcze
dc.subjectželezniční mostcze
dc.subjectmetrocze
dc.subjectkomorový nosníkcze
dc.subjectbezstyková kolejcze
dc.subjectBKcze
dc.subjectinterakcecze
dc.subjectmost-kolejcze
dc.subjectkombinovaná odezvacze
dc.subjectsteel bridgeeng
dc.subjectrailway bridgeeng
dc.subjecttubeeng
dc.subjectbox girder bridgeeng
dc.subjectcontinuous welded raileng
dc.subjectCWReng
dc.subjectinteractioneng
dc.subjecttrack-bridgeeng
dc.subjectcombined responseeng
dc.titlePosouzení interakce most - kolej na mostě metra Stodůlkycze
dc.titleThe track-bridge interaction analysis of the tube bridge in Stodůlkyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDolejš Jakub
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record