Show simple item record

Methods of rehabilitation of water and balneotechnical tanks.dc.contributor.advisorHorký Filip
dc.contributor.authorJiří Buchl
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:55Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:55Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-781238877705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89113
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ze kterých se nádrže vyrábějí, jejich popis výstavby a porovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů. Hlavní část práce se věnuje výpisu způsobů úpravy povrchů všech typů nádrží, na jaké bázi je tato úprava založena, jak se provádí, náročnost a jaká je jejich životnost případně cenové rozpoložení. V praktické část se věnuje porovnání těchto parametrů jednotlivých typů úpravy. Hlavním přínosem práce je zmapování všech dostupných úprav a sanací povrchů vodárenských a balneotechnických nádrží. Tento výpis lze aplikovat pro výběr případných metod úprav jednotlivých typů nádrží.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with surface rehabilitation of reservoirs serving as reservoir of drinking water for inhabitants or reservoirs used in balneotechnica, such as swimming pools, spas and wellness centers. Part of the work is a breakdown of materials from which tanks are made, their description of construction and comparison of advantages and disadvantages of individual types. The main part of the work is devoted to listing the methods of surface treatment of all types of tanks, on what basis is this treatment based, how it is performed, demanding and what is their lifetime or price mood. The practical part deals with the comparison of these parameters of individual types of treatment. The main contribution of this work is the mapping of all available treatments and remediation of surfaces of water and balneotechnical tanks. This listing allows you to apply modifications to individual tank groups to select possible methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSanacecze
dc.subjectopravacze
dc.subjectvodojemcze
dc.subjectbazéncze
dc.subjectnádržcze
dc.subjectpovrchcze
dc.subjectlázněcze
dc.subjectprojektycze
dc.subjectRehabilitationeng
dc.subjectrepaireng
dc.subjectwater tankeng
dc.subjectpooleng
dc.subjecttankeng
dc.subjectsufaceeng
dc.subjectspaeng
dc.subjectprojectseng
dc.titleZpůsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží.cze
dc.titleMethods of rehabilitation of water and balneotechnical tanks.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠťastný Bohumil
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record