Show simple item record

Design of construction of an arch bridge over Sázava riverdc.contributor.advisorHájek Radek
dc.contributor.authorMichal Lipert
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-780959223105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89109
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem výstavby oblouku dálničního mostu přes řeku Sázavu na dálnici D3. Obsahuje rešerši na téma obloukových mostů a metod postupů jejich výstavby. Praktická část práce začíná navržením nosné konstrukce mostu - tvaru střednice oblouku, hlavních průřezů a materiálů. Dále je navržena metoda výstavby oblouku a jsou posouzeny její jednotlivé kroky. Zajímavostí u výstavby oblouku je použitá metoda CFST (Concrete-filled steel tube). Tato metoda je poměrně nová, využívaná pro obloukové mosty velkého rozpětí především v Číně, v České republice je zatím nevyzkoušená. V dalších částech bakalářské práce je průřez oblouku posouzen a je navrženo jeho založení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains a design of construction of the highway arch bridge over Sázava river on D3 highway. The topic od the theoretical research part is arch bridges and construction methods of arch bridges. The practical part starts with a design of a load bearing construction of the bridge - the shape of the arch axis, the cross sections of main elements and materials. Then the method of the arch construction is designed and all the partial steps of this method are assessed. The interesting thing about the arch construction is the construction method, that was used - CFST method (Concrete filled steel tube). This method is relatively new. It is mainly used for long span arch bridges in China. This method has not been used in Czech republic yet. In the next parts of this bachelor thesis the cross section of the arch is assessed and the foundation is designed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobloukový mostcze
dc.subjectdálniční mostcze
dc.subjectželezobetonový mostcze
dc.subjectvýstavba obloukucze
dc.subjectletmá montážcze
dc.subjectzávěsycze
dc.subjectmetoda CFSTcze
dc.subjectarch bridgeeng
dc.subjecthighway bridgeeng
dc.subjectreinforced concrete bridgeeng
dc.subjectarch constructioneng
dc.subjectcantilever methodeng
dc.subjectsuspenderseng
dc.subjectCFST methodeng
dc.titleNávrh výstavby obloukového mostu přes Sázavucze
dc.titleDesign of construction of an arch bridge over Sázava rivereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVašátko Radek
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record