Show simple item record

Greywaters budget for different types of buildings and utilizationdc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorJana Smolařová
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-780684122805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89105
dc.description.abstractŠedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad nebo úklid domácností. Cílem této práce je zjištění bilance šedých vod u různých typů budov. První část je zaměřena na teoretické základy šedých vod. Druhá část obsahuje sestavení bilančních modelů ve čtyřech různých objektech.cze
dc.description.abstractGreywater is wastewater, which leaves washbasins, baths, showers, sinks etc. Water from bathrooms is the least contaminated and it could be used for flushing toilets, watering gardens or cleaning houses after treatment as white/service water. The goal of this paper is to find the exact amount of greywater in different types of buildings. First part is focused on the theoretical bases of greywater. Second part contains the creation of balance model for four different buildings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectšedá vodacze
dc.subjectbílá/provozní vodacze
dc.subjectbilanční modelcze
dc.subjectznovuvyužití vodycze
dc.subjectgreywatereng
dc.subjectwhite /service watereng
dc.subjectbalance modeleng
dc.subjectwater recyclingeng
dc.titleBilance šedých vod v budovách při různých způsobech využitícze
dc.titleGreywaters budget for different types of buildings and utilizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Lukáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record