Show simple item record

Design of residential building for seniors with focus on daylightdc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorFilip Chrást
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:31Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:31Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-695600283205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89098
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem pavlačového bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení. Hlavním cílem návrhu je vytvoření kvalitního bydlení pro seniory, při zachování nízkých nákladů na pořízení a provoz bytového domu. Konstrukční a materiálové řešení klade důraz na zjednodušení výstavby při zachování požadovaného dispozičního řešení. Z hlediska stavební fyziky je bytový dům posuzován v následujících faktorech – tepelná technika, akustika a denní osvětlení. Tepelně technický návrh hodnotí především šíření vlhkosti v konstrukcích a součinitel prostupu tepla, tak aby bylo dosaženo požadavků pro pasivní domy. V další části je hodnocena akustika stavebních konstrukcí z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Pro posouzení proslunění a denního osvětlení byly vybrány kritické byty a místnosti, které byly porovnány s normovými požadavky. V případě nevyhovujících prostorů jsou navrženy takové stavební úpravy, aby bylo dosaženo normových požadavků.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of gallery apartment building for seniors, with focus on daylight. The main objective of the design is to create a quality living for seniors, while maintaining low cost for acquisition and service of the apartment building. Constructional and material solution emphasizes of simplification of construction to preserve required layout solution. In terms of building physics the apartment building is the most influenced in following factors – thermal protection, acoustics and daylight. The thermal engineering design evaluates the spread of moisture and heat transfer coefficient so the requirement for passive houses would be achieved. In the next part the acoustics of the building construction is assessed in terms of airborne and impact sound. For the assessment of insolation and daylight were chosen critical flats and rooms, which were compared with requirement of standard. In the case of unsatisfactory area is the construction work designed the way to achieve the requirement of standards.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjecttepelná technikacze
dc.subjectpasivní důmcze
dc.subjectakustikacze
dc.subjectdenní osvětlenícze
dc.subjectprosluněnícze
dc.subjectApartment buildingeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectthermal protectioneng
dc.subjectpassive houseeng
dc.subjectacousticseng
dc.subjectdaylighteng
dc.subjectinsolationeng
dc.titleNávrh bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlenícze
dc.titleDesign of residential building for seniors with focus on daylighteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKaňka Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record