Show simple item record

PILSEN - COMPLETATION OF URBAN CITY STRUCTURE (PRESSLOVA, CUKROVARSKÁ STREET AND THE RIVER RADBUZA)

dc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorEsma Birhan Kahraman
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:48Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:48Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966394063405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88968
dc.description.abstractTématem diplomního projektu je doplnění městské struktury v Plzni ve východní části čtvrti Doudlevce kolem areálu bývalé vozovny dopravních podniků, lihovaru a cukrovaru. Celá rozvojová plocha je specifická tím, že je v blízkosti historického jádra Plzně a řeky Radbuzy, která přináší příjemný kontakt s přírodou v městském prostředí. Dalším prvkem území je jeho industriálním charakter – jako stopa po minulosti. Projekt se zabývá doplněním městské struktury s důrazem na zachování a využití původních objektů za účelem vzniku funkčního městského prostoru, veřejných prostorů a využitím potenciálu, které dané místo má.cze
dc.description.abstractThe topic of the Master‘s Thesis is the completion of the urban city structure in Pilsen in the eastern part of the Doudlevce district around the area of the former depot of the city transportation company, distillery and sugar factory. The whole development area is specific with its vicinity to the historical center of Pilsen and the Radbuza River, which brings a pleasant contact with nature in the urban environment. The other specification of the area is its industrial character - as a trace of its past. The project focuses on the completion of the urban city structure with an emphasis on the preservation and use of the original buildings in order to create functional urban space, public spaces and use the potential that the place has.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPlzeňcze
dc.subjectdoplnění městské strukturycze
dc.subjectřekacze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectPilseneng
dc.subjectcompletion of urban city structureeng
dc.subjectrivereng
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.titlePLZEŇ - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY (ULICE PRESSLOVA, CUKROVARSKÁ A ŘEKA RADBUZA)cze
dc.titlePILSEN - COMPLETATION OF URBAN CITY STRUCTURE (PRESSLOVA, CUKROVARSKÁ STREET AND THE RIVER RADBUZA)eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeGavlas Michal
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record