Now showing items 1-20 of 244

  • OBYTNÝ SOUBOR ZA MOSTY V PRAZE HRDLOŘEZÍCH, NOVÉ KONCEPTY SOUŽITÍ - CO-HOUSING 

   Author: Pavlína Prokopová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tématem diplomové práce je návrh obytného souboru v Praze Hrdlořezích. Obytný soubor obsahuje kromě prostorů pro bydlení též prostory společenské a komunitní po vzoru cohousingu.
  • CENTRUM MÓDY A DESIGNU 

   Author: Vendula Grycová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Švec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh Centra módy a designu, ktreré poskytne uměleckým oborům zázemí. Centrum pro začínající i profesionály, které bude disponovat kvalitními jak pracovními, tak výstavními prostory. Budova by ...
  • SUDETSKÝ PARADOX - PALIATIVNÍ CENTRUM 

   Author: Nikola Žuchová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem paliativního centra, které umisťuje do části areálu bývalého pivovaru v Jablonci nad Nisou. Předně řeší myšlenku zasazení funkce, jakou je paliativní péče, do kontextu historické industriální ...
  • OSOBNÍ PŘÍSTAV BRATISLAVA - FAJNOROVO NÁBŘEŽÍ 

   Author: Veronika Bruncková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Návrh sa snaží oživiť Fajnorovo nábreže v Bratislave nie však nanovo prúdom tovarov nákladného prístavu, ale prúdmi rôznych skupín ľudí. Plochu nábrežia delím na funkčné zóny podľa charakteru nábrežných budov. Od pokojného ...
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÁŠŤ 

   Author: Eva Laceková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Švec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cieľom diplomného projektu je navrhnutie centra a základnej školy pre obec Bašť a okolité obce.
  • BYTOVÝ DŮM V BRATISLAVĚ 

   Author: Jakub Kozák; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belicová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh bydlení na Slovensku v Bratislavě, v městské atraktívní časti Staré mesto. Jedná se o pozemek v obytné časti na rohu ulice Slávičie údolie a ulice Vrchná. Navržena stavba má dvě podlaží ...
  • RECYKLACE A ZNOVU POUŽITÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ 

   Author: Matěj Dalibor; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Analytická část diplomové práce zkoumá možnosti, způsoby a praxi recyklace stavebních materiálů. V návaznosti na problematiku stavebních odpadů je dále navržen polyfunkční azylový dům. Při návrhu byly prověřovány stavební ...
  • LÁZNĚ U VLTAVY, PRAHA 7, HOLEŠOVICE 

   Author: Diana Imrichová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Hlavným programom projektu bolo aktivovať vltavské nábrežie v Holešoviciach pomocou novej funkcie - kúpeľov. Objekt umiestnený v zaujímavej lokalite na brehu Vltavy, obklopenej industriálnou časťou Holešovíc, umiestnenej ...
  • LÁZNĚ U VLTAVY, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE 

   Author: Barbara Kutašová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cieľom práce je pretvorenie pozemku na nábreží rieky Vltavy v Prahe 7, presnejšie v Holešoviciach, na mestský park. Návrh má aktivovať Vltavské nábrežie a vytvoriť priestor, ktorý bude opozitom k blízkej konzumnej Holešovickej ...
  • STUDENTSKÉ EKO BYDLENÍ + 

   Author: Ivana Turková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Sladký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Návrh studentského bydlení s komunitními prostory, s komerčním parterem a důrazem na ekologickou architekturu, zasazený do transformačního území v bývalém areálu Pragovka, kde má vzniknout živá čtvrť propojená s kulturou ...
  • NOVOSTAVBA NA KNÍŽECÍ 

   Author: Jakub Sýkora; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Feistner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Magistát hlavního města Prahy hlédá nové sídlo pro přestěhování nekterých svých odborů, současně sídlící ve Škodově paláci. Jednou z uvažovaných lokalit je pozemek autobusového nádraží Na Knížecí. Cílem práce je vytvořit ...
  • SOBĚSTAČNÉ MOBILNÍ OBYDLÍ 

   Author: Ondřej Buš; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Vítek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomní projekt se zabývá vztahem alternativní formy stavební struktury a prostředí, do kterého vstupuje. Kontext stavební struktury a lidských potřeb definuje základní typologické oblasti, které jsou převedeny do formy ...
  • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU MEZI ULICEMI FRANCOUZSKÁ, KRYMSKÁ A KODAŇSKÁ 

   Author: Alžbeta Hrčková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Spracovávanou lokalitou je nedostavaný blok v mestskej časti Prahy 10, vo Vršoviciach. Zadaním je vytvoriť súbor stavieb s prevažne obytnou funkciou. Terén v danom území je výrazne svažitý. V rámci urbanistického riešenia ...
  • REVITALIZACE CENTRA OBCE HOVORČOVICE 

   Author: Kristýna Šabatková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Práce se zabývá tématem revitalizace centra obce Hovorčovice. Obec se nachází v těsné blízkosti Prahy, což má jak pozitivní, tak i negativní dopady na charakter obce. Jejím největším problémem je nedostatek občanské ...
  • NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

   Author: Adam Černohouz; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.
  • KONVERZE MALINOVSKÉHO KASÁREN V KOŠICÍCH 

   Author: Daniela Lukáčová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je konverze areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích na Slovensku. Součástí práce jsou analýzy stávajícího areálu, návrh prostorových změn, komunikačních změn a definování funkčního využití. ...
  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA, KARLÍN 

   Author: Martin Dvorský; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního městského bloku v nově plánované zástavbě území Rohanského ostrova s ohledem k urbanistické studii s regulačními prvky vydané pro toto území. Výsledným návrhem pro řešené území, ...
  • VODNÍ DÍLO FLÁJE 

   Author: Tomáš Pevný; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Janda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je ideový návrh konverze přehradního tělesa vodního díla Fláje, jediné pilířové vodní hráze v České republice. Cílem práce je ukázat možné řešení využití vnitřních dutin hráze, jež jsou charakteristickým ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM, BRATISLAVA, ŠANCOVÁ ULICE 

   Author: Peter Špiesz; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Slovensko a hlavne Bratislava trpí nedostatkom bývania a táto téma a jej možné riešenia sú diskutované naprieč celou spoločnosťou. V diplomovej práci som chcel overiť možnosti nájomného bývania v stabilizovanom území mesta ...
  • STUDENTSKÉ BYDLENÍ 

   Author: Sabina Havránková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem práce bylo navrhnout nové studentské koleje v areálu Pragovka v Praze ve Vysočanech. Návrh objektu předcházela rozvaha nad řešením celého areálu, analýzy a studie širšího zázemí a lokality, vedoucí k vytvoření koncepce ...