Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 162

  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KUTNÉ HOŘE 

   Autor: Kladiva Vladimír; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Projekt navrhuje novou budovou Městské knihovny v Kutné Hoře, která bude plnit nejen funkci zdroje informací, ale bude i místem setkávání a propojování. Projekt řeší problematickou lokalitu na okraji historického jádra ...
  • BYDLENÍ ÚVALY 

   Autor: Kořený Vilém; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Straka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   V malé obci nedaleko od Prahy navrhuji řadové domy. Hledám adekvátní formu a snažím se z obyčejného udělat architekturu. Zkoumám sociálnívazby a nároky lidí, kteří by zde chtěli žít.
  • PAVILON PRO SLOVANSKOU EPOPEJ 

   Autor: Kočař Tomáš; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Stoss Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Předmětem projektu je navrhnout pavilon pro Slovanskou epopej v bastionu Vyšehrad. Cílem je důstojné vystavení díla a hledání soudobého výrazu architektury pro toto dílo. Pavilon pro Slovanskou epopej je situován na Vyšehrad, ...
  • STUDENTSKÝ DŮM SLOVAN 

   Autor: Petřík Martin; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Parkovací dům na komplikované parcele, v samém centru Prahy, nechť je impulsem. Řešené území je vymezeno z obou stran Severojižní magistrálou a mohli bychom jej nazvat "Muzejní oáza" či "Muzejní ostrov". Místo celoměstského ...
  • PRAHA 6, REVITALIZACE STRAHOVSKÉHO KOMPLEXU 

   Autor: Rákosník Jiří; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Předmětem diplomního projektu je revitalizace komplexu Masarykova stadionu a jeho okolí. Cílem je pojetí řešeného území jako celku a vytvoření fungující součásti organismu města reagující na původní strukturu. Vytvoření ...
  • MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

   Autor: Menichová Veronika; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Franta Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem návrhu je navázat na lázeňskou tradici, ovšem v soudobém architektonickém výrazu a vytvoření jednoduchého prostoru pro relaxaci s využitím potenciálu parku, který nabízí oddych přímo v centru města.
  • PRAHA 7, REGENERACE MĚSTSKÉHO BLOKU "PAPÍRENSKÁ" 

   Autor: Falladová Karolína; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Diplomový projekt se zabývá dostavbou a rozvojem městského bloku v pražských Holešovicích, na pomezí nádraží Holešovice a nádraží Bubny. Ústředními objekty jsou historické budovy bývalé papírny v rámci původní městské ...
  • SAKRÁLNÍ PROSTOR 

   Autor: Styk Miroslav; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia ...
  • REHABILITACE PRAHA 10 - SLATINY 

   Autor: Petr Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tématem této diplomové práce jsou lokality Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov s pohnutou sociální i vývojovou minulostí a s konkrétními handicapy. Cílem pak je dotvoření, regenerace a rehabilitace současné urbánní struktury ...
  • PLESNÁ, BYTOVÉ DOMY V ULICI 5.KVĚTNA 

   Autor: Zapletalová Lucie; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Obsahem této práce je návrh bytových domů na dnes nezastavěném pozemku v ulici 5. května s cílem dotvoření narušené uliční fronty, včetně dotvoření přilehlých veřejných prostor, resp. potřebných úprav dopravní infrastruktury.
  • DOSTAVBA HOLEŠOVICKÉHO NÁBŘEŽÍ (PRAHA) 

   Autor: Vaško Jan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Projekt se zabývá revitalizací částí holešovického nábřeží vymezené ulicemi Komunardů, Na Maninách a Jateční. Cílem je zhodnocení dnes již chátrajícího území. Návrh upravuje nábřeží tak, aby byla zajištěna prostupnost k ...
  • PRAHA 10, KRYMSKÁ, DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU 

   Autor: Čepeláková Simona; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Projekt řeší doplnění urbanistické struktury v nezastavěné ploše vymezené ulicemi Krymská, Kodaňská, Moskevská a stávající zástavbou. Navržena je polyfunkční zástavba se zastoupením různých velikostních kategorií bytů a ...
  • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

   Autor: Vejsada Ladislav; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá dostavbou území při ulici Milady Horákové v Praze 6 Dejvicích v těsné blízkosti Letenského parku. Návrh zachovává většinu stávajících vil a následně řeší dostavbou menších solitérních objektů, které jsou ...
  • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

   Autor: Klanica Martin; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Cajthamlová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce se zaměřuje na návrh administrativních objektů s obchodním parterem na území stávajicích soliterních vil na Letné. Návrh obsahuje šest souború staveb - drúzy, včetně ponechání čtyř stávajicích vil a jedné demolice. ...
  • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

   Autor: Hanuš Aleš; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Zadáním diplomové práce je obchodně administrativní centrum s možností umístit i bydlení. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu tunelu Blanka. Území představuje předěl ...
  • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

   Autor: Šťastná Radka; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Tento projekt je zaměřen na návrh polyfunkčního objektu na pozemku mezi parkem Letná a Hradčanskou. Na úzkém pozemku se nachází 5 vil ve špatném stavu. Mým návrhem je pět nových administrativních budov za plotem reagující ...
  • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

   Autor: Burešová Lucie; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Zadanim diplomove prace je obchodne administrativni centrum, s moznosti umistit i bydleni. Pozemek je vymezen zeleznicni trati a ulici Milady Horakove od krizovatky Spejchar k vyjezdu z tunelu Blanka. Uzemi predstavuje ...
  • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

   Autor: Kubánek Jan; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Cajthamlová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce je zaměřena na návrh souboru administrativních budov v Praze Bubenči. Hlavním cílem je prověření možnosti zapojení staré vilové zástavby do nově vzniklé architektury.
  • OBNOVA PRŮMYSLEM DEVASTOVANÝCH PLOCH VNITŘNÍ OSTRAVY 

   Autor: Garbová Kristina; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tématem diplomové práce je revitalizace uzavřených areálů dolu Terezie a dolu Trojice a prostoru haldy Ema v Ostravě. Práce se zabývá nalezením funkční náplně těchto areálů a zpracovává jejich urbanistické řešení. Součástí ...
  • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

   Autor: Petruš Erik; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Předmětem diplomové práce je návrh obchodně administrativního centra na Letné v Praze. Cílem návrhu bylo prověřit možnost daného území s respektem ke stávajícím vilám. Návrh zachovává dvě architektonicky nejhodnotnější ...