Show simple item record

Water management study of the measures in the catchment of the Vecný stream

dc.contributor.advisorVokurka Adam
dc.contributor.authorSimona Rožňovjaková
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:22Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:22Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781239434405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88943
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je štúdia vodohospodárskych opatrení v povodí Večného potoka. Za týmto účelom bude prevedený dôsledný prieskum celého povodia, na základe ktorého bude vypracovaný pasport vodných tokov s fotodokumentáciou. Súčasťou štúdie je aj výpočet objemu splavenín vzniknutých v povodí a zadefinovanie možných príčin ich vzniku. Výsledkom je ideový návrh opatrení, ktoré majú zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí a zmierniť intenzívny pohyb splavenín.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the study of water management measures in the catchment of the Večný potok stream. For this purpose, a consistent field survey of all catchment will be realized, by virtue of which will be the basis of elaborating the water courses specification including photo description. A part of the study is also the calculation of bed load volume formed in the catchment and the definition of possible reasons of their formation. The results will be a conceptual draft of measures to improve water management conditions in the catchment and also abating the intensive transport of the sediments.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVeľký Rybný potokcze
dc.subjectMalý Rybný potokcze
dc.subjectsplaveninycze
dc.subjecttransport splaveníncze
dc.subjecteróziacze
dc.subjectpasport vodných tokovcze
dc.subjectretenčná prehrádzkacze
dc.subjectvodohospodárske opatreniacze
dc.subjectVeľký Rybný potok streameng
dc.subjectMalý Rybný potok streameng
dc.subjectbed loadeng
dc.subjectsediment transporteng
dc.subjecterosioneng
dc.subjectdescription of a water courseseng
dc.subjectretention transverse weireng
dc.subjectwater management measureseng
dc.titleStudie vodohospodáýřských optaření v povodí Vecného potokacze
dc.titleWater management study of the measures in the catchment of the Vecný streameng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKřovák František
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item







This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record