Show simple item record

Fire Alarmdc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorAnna Vlasáková
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:07Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:07Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781238956705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88927
dc.description.abstractBakalářská práce je rozložena do tří částí. První část obsahuje obecné shrnutí a popis systému elektrické požární signalizace a jejích komponentů. Ve druhé části je pro objekt vzdělávacího tréninkového centra zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Součástí požárně bezpečnostního řešení jsou přehled potřebných výpočtů a zpracovaná výkresová dokumentace. Ve třetí části je pro řešený objekt navržen systém elektrické požární signalizace včetně typu jednotlivých hlásičů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into three parts. The first part contains a general summary and description of the fire alarm system and its components. The fire safety solution for the building of the educational training centre is prepared in the following second part. The fire safety solution also includes an overview of the necessary calculations and processed drawing documentation. In the third part, an electrical fire alarm system for the solved object is designed, including the type of individual detectors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpožární hlásičcze
dc.subjectústřednacze
dc.subjectpožární bezpečnostcze
dc.subjectelektrická požární signalizacecze
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectposluchárnacze
dc.subjectobjekt pro vzdělávánícze
dc.subjectpožárcze
dc.subjectfire alarmeng
dc.subjectfire detectoreng
dc.subjectcontrol paneleng
dc.subjectfire safetyeng
dc.subjectfire safety solutioneng
dc.subjecteducation facilityeng
dc.subjectauditoruimeng
dc.subjectfireeng
dc.titleElektrická požární signalizacecze
dc.titleFire Alarmeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoubková Ilona
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record