Show simple item record

Study of the restoration of fishpond Hartenbergdc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorPavel Benda
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:02Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:02Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-781238874305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88920
dc.description.abstractTato práce se zabývá obnovou bývalého zámeckého rybníka Hartenberg. Rybník je v současné době zcela zanesen sedimenty, v místě bývalé spodní výpusti dochází k průtokům skrz hráz a historický bezpečnostní přeliv je ve zchátralém stavu. Budou zde představeny dvě varianty, které musí splnit požadavek na převedení stoletého průtoku. Dalšími podmínkami pro návrh je zachování historického přelivu a obnova ostrova uprostřed zátopy. Rybník se nachází přímo pod hradem Hartenberg, tedy v krajině s historickou hodnotou. Z tohoto důvodu je brán ohled i na celkové zasazení do okolního prostředí. Cílem je návrh dvou variant splňující tyto kritéria a jejich následné porovnánícze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the restoration of the former Hartenberg castle pond. The pond is currently completely clogged with sediments, in the place of the former lower outlet there are leaks through the dam and the historical safety spillway is in a dilapidated state. Two variants will be presented in this work, which must meet the requirements to convert design flow.Other conditions for the design are the preservation of the historical spillway and the restoration of the island in the middle of the flood. The pond is located right below the Hartenberg castle in a landscape of historic value. For this reason, the overal placement in the surrouding environment i salso taken into consideration. The aim is to design two variants that meets these conditions and their subsequent comparsion.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrybníkcze
dc.subjectobnovacze
dc.subjectstudiecze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectsedimentcze
dc.subjecthrázcze
dc.subjectostrovcze
dc.subjectpřelivcze
dc.subjecthistoriecze
dc.subjectHartenbergcze
dc.subjectpondeng
dc.subjectrestorationeng
dc.subjectstudyeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectearth fill dameng
dc.subjectsedimenteng
dc.subjectislandeng
dc.subjectspillwayeng
dc.subjecthistoryeng
dc.subjectHartenbergeng
dc.titleStudie obnovy rybníka Hartenbergcze
dc.titleStudy of the restoration of fishpond Hartenbergeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVokurka Adam
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record