Show simple item record

Rokytno interchange overbridge

dc.contributor.advisorFoglar Marek
dc.contributor.authorJan Hejcman
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780959219505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88912
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá alternativním návrhem silničního mostu na mimoúrovňové křižovatce u obce Rokytno. Most převádí komunikaci druhé třídy a přemosťuje dálnici D35. Rešeršní část je zaměřena na trámové a rámové mosty. Práce obsahuje předběžný návrh variant a podrobnější řešení vybrané varianty, pro kterou bylo navrženo předpětí. Po návrhu předpětí byla varianta posouzena.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an alternative design of the level crossing road bridge nearby Rokytno. The bridge overpasses the D35 motorway and it transfers the second-class communication. The research is focused on girder bridges and frame bridges. This thesis contains the preliminary proposal of bridge variants and more detailed solution of chosen variant for which prestress was designed. After the design of prestress, the chosen variant was assessed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsilniční mostcze
dc.subjectpředpjatý betoncze
dc.subjectintegrovaný mostcze
dc.subjecttrámový mostcze
dc.subjectdeskový mostcze
dc.subjectrámový mostcze
dc.subjectvzpěradlový rámový mostcze
dc.subjectroad bridgeeng
dc.subjectprestressed concreteeng
dc.subjectintegrated bridgeeng
dc.subjectgirder bridgeeng
dc.subjectslab bridgeeng
dc.subjectframe bridgeeng
dc.subjectframe rigid bridgeeng
dc.titleNávrh mostu na MÚK Rokytnocze
dc.titleRokytno interchange overbridgeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKöhler František
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record