Show simple item record

Fire Water Supply and Basics of Fire Modeling

dc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorJan Mertl
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:49Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780684290305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88911
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě tyto části jsou zaměřeny na modely požáru. Teoretická část je zaměřena na modely požáru, jejich použití a možnosti dělení. V praktické části byl zvolen bytový dům, pro který bylo vytvořeno požárně bezpečnostní řešení v rozsahu nezbytném pro další části bakalářské práce. Byla navržena vodovodní přípojka a zásobování požární vodou pomocí hydrantového systému. Pro aplikaci informací z teoretické části byl vytvořen počítačový model požáru v jedné ze sklepních kójí tohoto objektu. Byl vytvořen CFD (Computational Fluid Dynamics) model v programu Pyrosim. Na modelu byl sledován vliv požáru na potrubí studené a požární vody procházející touto sklepní kójí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is a theoretical and practical part. Both of these parts are focused on fire models. The theoretical part is focused on fire models, their use and the possibility of division. In specific parts, an apartment building was chosen, for which a fire safety solution was created to the extent possible for other parts of the bachelor's thesis. A water supply connection and fire water supply using a hydrant system were designed. A computer model of a fire was created in one of the cellar cubicles of this building to apply information from the theoretical parts. A CFD (Computational Fluid Dynamics) model was created in Pyrosim. The effect of the fire on the cold and fire water pipes passing through this cellar was monitored on the model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectModel požárucze
dc.subjectpyrolýzacze
dc.subjectmatematické modelycze
dc.subjectfyzikální modelycze
dc.subjectzjednodušené modely požárucze
dc.subjectFire modeleng
dc.subjectpyrolysiseng
dc.subjectmathematical modelseng
dc.subjectphysical modelseng
dc.subjectsimplified fire modelseng
dc.titleZásobování požární vodou a základy modelování požárucze
dc.titleFire Water Supply and Basics of Fire Modelingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKoubková Ilona
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record