Show simple item record

Statistical processing of astronomical observations by circumzenital from 1970 till 2003dc.contributor.advisorKostelecký Jakub
dc.contributor.authorJakub Šimek
dc.date.accessioned2020-06-25T22:54:21Z
dc.date.available2020-06-25T22:54:21Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-879459554205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88823
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním astronomických pozorování cirkumzenitálem. První část obsahuje teoretický popis cirkumzenitálu, metody stejných výšek a zavádění fyzikálních oprav. V další části je vysvětlen obecný postup pro testování statistických hypotéz. Poté jsou vysvětleny konkrétní statistické testy použité v této práci. Výsledkem této práce je určení, jakým způsobem ovlivňuje výsledek observátor, přístroj a teplota vzduchu na stanovisku.cze
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with statistical processing of astronomical observations made with circumzenithal. First part contains theoretical description of circumzenithal, methods of the same heights and introduction of physical repairs. In the second part general method of statistical hypothesis testing is explained. Next – special statistical tests, which were conducted in this particular thesis, are described. The result of this thesis is the determination of the way in which human, apparatus and air temperature affect the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectcirkumzenitálcze
dc.subjectstatistická hypotézacze
dc.subjectsouřadnicecze
dc.subjectzenitová vzdálenostcze
dc.subjecthvězdacze
dc.subjectcircumzenitaleng
dc.subjectstatistic hypothesiseng
dc.subjectcoordinateseng
dc.subjectzenithal distanceeng
dc.subjectstareng
dc.titleStatistické zpracování astronomických pozorování cirkumzenitálem z let 1970-2003cze
dc.titleStatistical processing of astronomical observations by circumzenital from 1970 till 2003eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePavelka Karel
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record