Show simple item record

Using of modern geomatics methods for documentation of historical objectsdc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorPane Kuzmanov
dc.date.accessioned2020-06-25T22:54:18Z
dc.date.available2020-06-25T22:54:18Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-879459548405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88818
dc.description.abstractBakalářská práce představuje moderní metodu geomatiky, v tomto případě dálkově řízené letecké systémy (RPAS), a jejich využití pro dokumentace historických objektů. Práce je rozdělena do dvou hlavních tematických částí. V první části je uveden stručný přehled literatury vztahující se k tomuto tématu, dále základy RPAS, typy, jejich využití a legislativa. Druhou částí je případová studie, kde je prakticky zpracována dokumentace konkrétního archeologického naleziště. Případová studie je také rozdělena do dvou částí, protože byly použity dva různé RPAS a dva různé programy pro zpracování dat.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis represents a modern method of geomatics, in this case the remotely piloted aircraft system (RPAS), and its usage for documenting historical objects. This thesis is divided in two main thematic parts. In the first one, a short literature review connected with this subject is presented, as well as the basics of RPAS, types, its usage and legislation. The second part is a case study, where practically a documentation of a particular archaeological site is made. The case study is divided in two parts, since two different RPAS were used and two different data processing software.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRPAScze
dc.subjectarcheologický průzkumcze
dc.subjectorthophotocze
dc.subjectdigitální model povrchucze
dc.subjectRPASeng
dc.subjectarchaeological surveyeng
dc.subjectorthophotoeng
dc.subjectdigital surface modeleng
dc.titleVyužití moderních metod geomatiky pro dokumentaci historických objektůcze
dc.titleUsing of modern geomatics methods for documentation of historical objectseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record