Show simple item record

Phase range finder based on Arduino platformdc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorVojtěch Brňovják
dc.date.accessioned2020-06-25T22:54:05Z
dc.date.available2020-06-25T22:54:05Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-879459541405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88816
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá sestavením modelu fázového dálkoměru použitím platformy Arduino. Náplň práce spočívala v nalezení vhodných součástek a zapsání kódu do základní desky tak, aby model bylo možné použít jako fázový dálkoměr. Hlavní složkou pro model bylo generovat signál, který by byl po odrazu snímán a mohl být tak zjištěn fázový posun vysílaného a přijímaného signálu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the assembly of a model phase range finder using the Arduino platform. The description of work consisted of finding suitable components and writing code on the motherboard so that the model could be used as a phase range finder. The main part for the model was to generate a signal that would be sensed after reflection and the phase shift of the transmitted and received signal could be detected.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfázový dálkoměrcze
dc.subjectmodelcze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectsoučástkycze
dc.subjectpájenícze
dc.subjectprogramovánícze
dc.subjectsignálcze
dc.subjectfázový posuncze
dc.subjectphase range findereng
dc.subjectmodeleng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectcomponentseng
dc.subjectsolderingeng
dc.subjectprogrammingeng
dc.subjectsignaleng
dc.subjectphase shifteng
dc.titleModel fázového dálkoměru na platformě Arduinocze
dc.titlePhase range finder based on Arduino platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePokorný Petr
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record