Show simple item record

POSIX Regex Matcherdc.contributor.advisorGuth Ondřej
dc.contributor.authorOleksandr Zaporozhchenko
dc.date.accessioned2020-06-25T22:51:55Z
dc.date.available2020-06-25T22:51:55Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-762877452705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88718
dc.description.abstractRozšířením tradiční syntaxe regulárních výrazů o zpětné reference vznikne mocný prostředek, kterým lze popsat jazyky silnější než regulární. Tato bakalářská práce se zabývá problémem zpracování regulárních výrazů se zpětnými referencemi. V práci je implementován v jazyce C++ algoritmus založený na konstrukci vícepáskového Turingova stroje a algoritmus od Schmida, který řeší verzi tohoto problému parametrizovanou stupněm aktivních proměnných (active variable degree). V závěru je program testován a porovnán s již existujícími nástroji pro práci s regulárními výrazy na vytvořených sadách testů. Mimo jiné je v práci předložen alternativní důkaz věty o NP-úplnosti zkoumaného problému.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the matching problem of regular expressions with backreferences (regex, for short), which is a feature available in most modern matching engines. It allows the user to specify even non-regular languages. The chosen algorithm based on the construction of a multi-tape Turing machine and Schmid's algorithm for this problem parametrized by the active variable degree were implemented in C++. All the implementations are tested on created test sets and compared with already existing applications. This paper gives, among other things, an alternative proof of the NP-completeness of the matching problem of regex.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectregulární výrazcze
dc.subjectzpětná referencecze
dc.subjectTuringův strojcze
dc.subjectreferenční slovocze
dc.subjectproblém zpracovánícze
dc.subjectdůkaz NP-úplnosticze
dc.subjectparametrizovaná složitostcze
dc.subjectaktivní proměnnácze
dc.subjectimplementacecze
dc.subjectC++cze
dc.subjectvytvoření testovacích sadcze
dc.subjectgrepcze
dc.subjectPerlcze
dc.subjectregexeng
dc.subjectbackreferenceeng
dc.subjectTuring machineeng
dc.subjectref-wordeng
dc.subjectregex matching problemeng
dc.subjectNP-completeness proofeng
dc.subjectparametrized complexityeng
dc.subjectactive variableeng
dc.subjectimplementationeng
dc.subjectC++eng
dc.subjecttest set creationeng
dc.subjectgrepeng
dc.subjectPerleng
dc.titleZpracování POSIX regulárních výrazůcze
dc.titlePOSIX Regex Matchereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTrávníček Jan
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record