Show simple item record

Lamda calculus evaluation tooldc.contributor.advisorPolách Radomír
dc.contributor.authorVáclav Málek
dc.date.accessioned2020-06-25T22:51:51Z
dc.date.available2020-06-25T22:51:51Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-762877442305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88716
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací nástroje pro vyhodnocování lambda kalkulu. Vytvořený nástroj, nazvaný LambdaEvaluator, podporuje normální a aplikativní vyhodnocování, symbolické názvy a přímé vyhodnocení matematických a logických výrazů. Největším přínosem nástroje je schopnost zobrazit uživateli detailní informace o průběhu vyhodnocování, díky čemuž může být použit při studiu lambda kalkulu. LambdaEvaluator je úspěšně otestován na příkladech z předmětu Programovací paradigmata.Na přiloženém CD se nalézá nástroj LambdaEvaluator, jeho zdrojové kódy a manuál k použití.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis, design and implementation of lambda calculus evaluation tool. The evaluation tool, called LambdaEvaluator, supports normal-order and applicative-order evaluation, symbolic names and direct evaluation of math and logic expressions. The main benefit of the tool is the ability to display detailed information about the evaluation process to the user, therefore it can be used to study the lambda calculus. LambdaEvaluator is successfully tested on examples from course Programming paradigms. On the attached CD, there are the LambdaEvaluator tool, its source code, and user manual.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLambda kalkulcze
dc.subjectvyhodnocování lambda kalkulucze
dc.subjectnormální vyhodnocovánícze
dc.subjectaplikativní vyhodnocovánícze
dc.subjectfunkcionální programovánícze
dc.subjectLambda calculuseng
dc.subjectlambda calculus evaluationeng
dc.subjectnormal-order evaluationeng
dc.subjectapplicative-order evaluationeng
dc.subjectfunctional programmingeng
dc.titleNástroj na vyhodnocování lambda kalkulucze
dc.titleLamda calculus evaluation tooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMáj Petr
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record