Show simple item record

Model and operational characteristics of axial turbinedc.contributor.advisorNowak Petr
dc.contributor.authorDavid Karbulka
dc.date.accessioned2020-06-25T22:51:30Z
dc.date.available2020-06-25T22:51:30Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-695600043505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88695
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit jako nástroj pro zpracování turbínových charakteristik pro Kaplanovu turbínu a její varianty. Práce obsahuje porovnání charakteristik strojů s různými natočeními oběžného kola, rozváděcího kola, ale i s možností regulace provozních otáček použitím frekvenčního měniče. Tyto charakteristiky jsou nejdříve zpracovány jako modelové pro jednotkové veličiny a následně přepočteny na provozní charakteristiky pro konkrétní stroj o daném průměru oběžného kola a spádu. Výsledkem této práce je porovnání účinností a provozních rozsahů jednotlivých variant strojů, respektive strojů s různými variantami regulace. Tyto výsledky mohou sloužit jako podklad pro výběr vhodného stroje pro konkrétní lokalitu.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create a program that will be use as a tool for processing turbine characteristics for Kaplan turbine and its variants. The work includes a comparison of the characteristics of machines with different positioning of guide vanes, runner vanes, but also with the possibility of regulating the operating speed using a frequency converter. These characteristics are first processed as model characteristic for unit quantities and then converted to operational characteristics for a specific machine with a given runner diameter and head. The result of this work is a comparison of efficiencies and operating ranges of variants of Kaplan turbine, or more precisely machines with different types of regulation. These results can serve for selecting a suitable machine for a specific location.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectModelové charakteristikycze
dc.subjectprovozní charakteristikycze
dc.subjectKaplanova turbínacze
dc.subjectfrekvenční měničcze
dc.subjectModel characteristiceng
dc.subjectoperational characteristicseng
dc.subjectKaplan turbineeng
dc.subjectfrequency convertereng
dc.titleModelové a provozní charakteristiky axiální turbínycze
dc.titleModel and operational characteristics of axial turbineeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKantor Martin
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record