Show simple item record

Motorway integral bridgedc.contributor.advisorŠafář Roman
dc.contributor.authorRadka Jelínková
dc.date.accessioned2020-06-23T22:53:24Z
dc.date.available2020-06-23T22:53:24Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-982516460505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88566
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh a posouzení integrované konstrukce dálničního mostu přes silnici III/00312 spadajícího do stavby 511 v úseku Běchovice - D1 v 76,0. kilometru. Dálnice v místě mostu je vedena v půdorysném oblouku R = 900 m s jednostranným příčným sklonem 5%. Trasa komunikace je v tomto místě vedena přibližně v úrovni terénu, přemosťovaná překážka je v hlubokém zářezu. Integrovaná konstrukce byla navržena, protože se jedná o spolehlivé a ekonomické řešení s minimálními nároky na údržbu a s minimálními celoživotními náklady. Rovněž bylo nutno navrhnout konstrukci s malou stavební výškou. Most se skládá ze dvou samostatných rovnoběžných konstrukcí, každá z nich je určena pro jeden jízdní pás dálnice. Most má jedno pole o rozpětí 31,5 m v ose komunikace. Nosná konstrukce je monolitická z dodatečně předpjatého betonu s dvoutrámovým příčným řezem, vetknutá do monolitických, rovněž předpjatých, poddajných koncových podpěr. Most je založený hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Součástí diplomové práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace integrovaného dálničního mostu.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is a design of a motorway bridge over the road III/00312. The bridge in chainage km 76,0 is a part of a motorway segment „Běchovice – D1“. The motorway in the place of the bridge is in a horizontal curvature with a radius of 900 m with a transverse slope of 5 %. The motorway is here approximately at the level of the surrounding terrain, the bridged road is in deep excavations. Integral bridge was chosen because it is a reliable and economic structure with low maintenance needs and low whole-life costs. Also a small depth of the cross section was needed. The bridge is subdivided into two parallel structures – each of them is intended for one direction of the motorway. The bridge has one span of the length of 31,5 m. Superstructure of the bridge is cast-in-situ, post-tensioned, with a double-T cross section, fixed to flexible, cast-in-situ, post-tensioned frame supports. The bridge has deep foundations with bored large-diameter piles. The master thesis is composed of a technical report, structural analysis and drawings of the integral motorway bridge.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMostcze
dc.subjectIntegrovaný mostcze
dc.subjectDálnicecze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectPředpjatý betoncze
dc.subjectBridgeeng
dc.subjectIntegral bridgeng
dc.subjectMotorwayeng
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectPresressed concreteeng
dc.titleDálniční integrovaný mostcze
dc.titleMotorway integral bridgeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKomínek Milan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record