Show simple item record

Concree for watertight concrete structuresdc.contributor.advisorVítek Jan
dc.contributor.authorZdeněk Hlavsa
dc.date.accessioned2020-06-23T22:53:19Z
dc.date.available2020-06-23T22:53:19Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-982514810805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88563
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá betony pro vodonepropustné betonové konstrukce. Na začátku uvádí základní typy vodonepropustných betonových konstrukcí a oblasti jejich použití. Následně se práce zaměřuje na konstrukce tzv. "bílých van" a prezentuje předpisy a dokumenty, které se zabývají návrhem a posouzením těchto konstrukcí. Rešeršní část je zakončena shrnutím nejdůležitější aspektů, které hrají roli ve vodonepropustnosti betonových konstrukcí. Důraz je kladen zejména na složení betonu a jeho vliv na tvorbu trhlin v konstrukci. V druhé části práce je předložen rozsáhlý experiment, jehož cílem je porovnat pět různých betonových směsí z hlediska vlastností, které ovlivňují vodonepropustnost a tvorbu trhlin. Hlavní části experimentu je stanovení vývoje mechanických vlastností a měření vývinu hydratačního tepla a smrštění betonu. Práce je zakončena krátkou teoretickou částí, která aplikuje zjištěné vlastnosti betonových směsí z experimentální části ve výpočtu posuzující vznik a šířku trhlin modelové konstrukce stěny.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with concrete for watertight concrete structures. The first part presents the basic types of watertight concrete structures and areas of their use. Then, the thesis focuses on structures also called "Weise Wannen" and presents regulations and documents which deal with the design and assessment of this kind of structure. The research part also summarizes the most important aspects which take part in the watertightness of concrete structures. Emphasis is placed mainly on concrete composition and its influence on the cracking of structures. The second part presents a vast experiment to compare five different concrete mixes with regard to properties that influence watertightness and cracking of structures. The main part of the experiment is the determination of the development of mechanical properties and the measurement of heat of hydration and shrinkage of concrete. The thesis is concluded with a short theoretical part, which applies the found properties of concrete mixes from the experimental part in calculations assessing the risk of cracking and crack width on model wall construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvodonepropustné betonové konstrukcecze
dc.subjectvodonepropustnostcze
dc.subjecttrhlinycze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjecthydratační teplocze
dc.subjectsmrštěnícze
dc.subjectšířka trhlinycze
dc.subjectwatertight concrete structureseng
dc.subjectwatertightnesseng
dc.subjectcrackseng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectheat of hydrationeng
dc.subjectshrinkageeng
dc.subjectcrack widtheng
dc.titleBeton pro vodonepropustné betonové konstrukcecze
dc.titleConcree for watertight concrete structureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVeselý Vladimír
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record