Show simple item record

Polygonization of LineString Spaghetti Data

dc.contributor.advisorLanda Martin
dc.contributor.authorTomáš Klemsa
dc.date.accessioned2020-06-23T22:53:18Z
dc.date.available2020-06-23T22:53:18Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-982514688705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88556
dc.description.abstractPatřičné mapové podklady jsou základem pro pátrání po pohřešovaných osobách. Velký prostor je rozdělen liniemi na sektory, ve kterých samotné pátrání probíhá. Tato práce se zabývá tvorbou polygonů(sektorů) z množiny linií (tzv. polygonizací). V první části práce je provedena rešerše algoritmů a aktuálně dostupných konvenčních nástrojů. Následně je implementován polygonizační nástroj za pomoci knihovny Java Topology Suite.cze
dc.description.abstractThe basis for the missing persons search are appropriate map data. The large space is divided by linestring into sectors in which the search itself takes place. This work deals with the creation of polygons (sectors) from a set of linestring (so-called polygonization). In the first part of the work, a search of algorithms and currently available conventional tools is done. Subsequently, a polygonization tool is implemented using the Java Topology Suite library.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpolygonizacecze
dc.subjectšpagetový modelcze
dc.subjectvýpočetní geometriecze
dc.subjectJavacze
dc.subjectJava Topology Suitecze
dc.subjectpolygonizationeng
dc.subjectspaghetti modeleng
dc.subjectcomputational geometryeng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectJava Topology Suiteeng
dc.titlePolygonizace lomených čar ze špagetového modelucze
dc.titlePolygonization of LineString Spaghetti Dataeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeRůžička Jan
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record