Show simple item record

Influence of UHPFRC plate layering on projectile impact resistancedc.contributor.advisorSovják Radoslav
dc.contributor.authorMartin Mildner
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-780959226305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88486
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je prozkoumání vlivu vrstvení desek a jejich odolnosti vůči extrémnímu zatížení. V Jednotlivých kapitolách práce jsou shrnuty poznatky o složení betonu, typech vláken využívaných v betonových směsích, vysokohodnotném betonu a následně o znalostech problematiky balistických testů. Extrémní zatížení je vyvozováno pomocí nárazu jak deformovatelného, tak nedeformovatelného projektilu ráže 7,62 × 39 mm. Pro toto zkoumání byl navržen experimentální program, který zahrnuje výrobu dvanácti desek o rozměrech 500 × 500 mm tloušťky 20 mm z ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu. Odolnost byla hodnocena pomocí změření ploch poškozených míst, tzv. kráterů, které vznikly v důsledku nárazu projektilu. Dále byla vyhodnocena změna trajektorie při průletu čelní deskou dané vrstvené sady.cze
dc.description.abstractThe thesis aims to investigate the effects of UHPFRC plate layering on their resistance to extreme loads. The individual chapters of the thesis summarize the application of the concrete composites, types of fibres used in concrete mixtures, high-performance concretes and ballistic tests. The extreme load is simulated by the impact of both deformable and a non-deformable 7.62 × 39 mm projectile. For this investigation, an experimental program consisted of the production of twelve slabs made of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete that were 500 × 500 mm in size. The thickness of the slab was 20 mm. The resistance was evaluated through crater areas, which were initiated during the impact of the projectile. Besides, the deviation of the projectile trajectory during the penetration process through the plates made of UHPFRC was evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvrstvení desekcze
dc.subjectlokální poškozenícze
dc.subjectUHPFRCcze
dc.subjectbalistická odolnostcze
dc.subjectnáraz projektilucze
dc.subjectplate layeringeng
dc.subjectlocal damageeng
dc.subjectUHPFRCeng
dc.subjectballistic resistanceeng
dc.subjectprojectile impacteng
dc.titleVliv vrstvení UHPFRC desek na odolnost vůči nárazu projektilucze
dc.titleInfluence of UHPFRC plate layering on projectile impact resistanceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFořt Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record