Show simple item record

Evaluation of the financial position and performance of the construction company Pareco s.r.o.dc.contributor.advisorNováková Vladimíra
dc.contributor.authorLeonid Mezhonov
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-695599981405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88481
dc.description.abstractDaná bakalářská práce je věnována finanční analýze vybraného stavebního podniku. Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zvoleného podniku vytvořit doporučení vedoucí ke zlepšení jeho stavu. Práce je rozdělena do dvou částí, v první části je provedena literární rešerše, v druhé části práce je již podroben analýze zkoumaný podnik a jeho obor působení. Na konci práce jsou uvedena doporučení vyplývající z provedeného výzkumu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is devoted to the financial analysis of a selected construction company. The aim of the bachelor's thesis is based on the financial analysis of the selected company to create recommendations leading to the improvement of its condition. The thesis is divided into two parts, in the first part there is a literature search, in the second part of the work is already subjected to the analysis of the researched company and its field of operation. At the end of the thesis there are recommendations resulting from the research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectrentabilitacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectbankrotní a bonitní modelycze
dc.subjectstavebnictvícze
dc.subjectPareco s. r. ocze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectprofitabilityeng
dc.subjectfinancial ratioseng
dc.subjectbankruptcy and bonity modelseng
dc.subjectconstructioneng
dc.subjectPareco Ltdeng
dc.titleHodnocení finanční pozice a výkonnosti stavebního podniku Pareco s.r.o.cze
dc.titleEvaluation of the financial position and performance of the construction company Pareco s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomek Aleš
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record