Show simple item record

Cyberbullying at Selected Secondary Schoolsdc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorPetr Kudlačík
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:40Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:40Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-878880284305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88405
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována problematice kybernetické šikany (kyberšikany) u středoškolské mládeže. V teoretické části je vysvětlen pojem „kyberšikana“, její příčiny, důsledky a možnosti prevence. Praktická část je založena na realizaci empirického šetření pomocí písemných dotazníků. Cílem provedeného výzkumného šetření je zjištění, jaké mají studenti středních škol povědomí o problematice kyberšikany, jaké jsou jejich osobní zkušenosti s daným fenoménem i jaký je jejich postoj k prevenci kyberšikany. Zároveň je navrženo pro školy doporučení, jakým způsobem výskyt kyberšikany snížit.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is devoted to the issue of cyberbullying in high school youth. The theoretical part explains the term "cyberbullying", its causes, consequences and prevention options. The practical part is based on carrying out empirical investigations using written questionnaires. The aim of the research is to find out how are high school students aware of the issue of cyberbullying, their personal experiences with this phenomenon and their attitude towards the prevention of cyberbullying. At the same time, a recommendation on how to reduce the incidence of cyberbullying is proposed for schools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKyberšikanacze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectoběťcze
dc.subjectagresorcze
dc.subjectrodičcze
dc.subjectškolacze
dc.subjectCyberbullyingeng
dc.subjectsocial networkseng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectvictimeng
dc.subjectaggressoreng
dc.subjectparenteng
dc.subjectschooleng
dc.titleKyberšikana na vybraných středních školáchcze
dc.titleCyberbullying at Selected Secondary Schoolseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSynek Pavel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record