Show simple item record

Analysis and Optimization of TUIfly Company Ground Handling Costsdc.contributor.advisorŠedivá Kafková Markéta
dc.contributor.authorPatrik Stroka
dc.date.accessioned2020-06-20T22:52:30Z
dc.date.available2020-06-20T22:52:30Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-986690951305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88369
dc.description.abstractTáto diplomová práca poskytuje vo svojej teoretickej časti prehľad jednotlivých služieb zahrnutých v rámci procesu pozemného odbavenia. Poukazuje na dôležitosť znalosti vplyvov externých faktorov na výber vhodného poskytovateľa takýchto služieb a taktiež ponúka prehľad dohôd, ktoré sú v rámci tohto procesu využívané. Vo svojej praktickej časti sa venuje návrhom na zvýšenie efektivity a minimalizáciu nákladov spojených s danými činnosťami. V tejto časti taktiež poskytuje porovnanie systémov využívaných v rámci spoločnosti TUI a ponúka detailný pohľad na vývoj databázy a aplikácie určenej na dosiahnutie jednotlivých návrhov.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis provides in its theoretical part an overview of individual services included in the process of ground handling. It points out the importance of knowing the influences of external factors on the selection of a suitable provider of such services and also offers an overview of the agreements that are used in this process.In its practical part, it deals with proposals for increasing efficiency and minimizing the costs associated with the activities. In this section, it also provides a comparison of the systems used within the TUI company and offers a detailed view of the development of the database and its application designed to achieve selected proposals.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpozemné odbavenia lietadlacze
dc.subjectSGHAcze
dc.subjectPESTE analýzacze
dc.subjectvývoj databázycze
dc.subjectPower Appscze
dc.subjectTUI flycze
dc.subjectground handlingeng
dc.subjectSGHAeng
dc.subjectPESTE analysiseng
dc.subjectdevelopment of databaseeng
dc.subjectPower Appseng
dc.subjectTUI flyeng
dc.titleAnalýza a optimalizace nákladů na pozemní odbavení společnosti TUIflycze
dc.titleAnalysis and Optimization of TUIfly Company Ground Handling Costseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHajzler Ota
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record