Show simple item record

Review of Remuneration Strategy in a Financial Institutiondc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorZuzana Hübnerová
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:47Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:47Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-1086045379705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88315
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 75 respondentů z řad zaměstnanců finanční instituce ABC. Z výsledků vyplývá, že problémů je v odměňování několik – nesoulad mezi cíli zaměstnanců a cíli podniku, absence odměny dle výsledků instituce, nevyužívané zaměstnanecké benefity a vnímání nespravedlivého odměňování ze strany zaměstnanců. V závěru práce jsou definovány konkrétní návrhy, které pomohou tyto problémy odstranit a strategii odměňování tak zdokonalit.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the remuneration strategy in the financial institu-tion ABC. The aim of the thesis was to revise remuneration strategy and propose solutions to possible problems. A survey was used for the evaluation, which 75 employees of the financial institution ABC responded. The results show that there are several problems in remuneration - goals of employees do not reflect goals of the company, the absence of profit-sharing bonus, unused employee benefits and the perception of unfairness in remuneration from employee´s point of view. At the end of the thesis, specific proposals are defined which will would help to eliminate these problems and improve the remuneration strategy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojůcze
dc.subjectodměňování zaměstnancůcze
dc.subjectzaměstnaneccze
dc.subjectmzdové formycze
dc.subjectzaměstnanecké výhodycze
dc.subjectfinanční institucecze
dc.subjectHuman resource managementeng
dc.subjectemployee remunerationeng
dc.subjectemployeeeng
dc.subjectwage formseng
dc.subjectemployee benefitseng
dc.subjectfinancial institutionseng
dc.titleRevize strategie odměňování ve finanční institucicze
dc.titleReview of Remuneration Strategy in a Financial Institutioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZemanová Ivana
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record