Show simple item record

Efficiency of changing the way of power supply to the apartment housedc.contributor.advisorVítek Miroslav
dc.contributor.authorMichal Beránek
dc.date.accessioned2020-06-18T22:53:34Z
dc.date.available2020-06-18T22:53:34Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-1137308100205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88237
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje současný stav bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, zejména z pohledu napájení elektřinou a charakterem spotřeby. Dále uvádí základní legislativní podmínky pro připojení k distribuční síti a přehled účastníku trhu s elektřinou. V další části se zabývá návrhem změny napájení bytového domu pomocí vlastního distribučního transformátoru s ohledem na zajištění nepřetržité dodávky elektřiny v případě nenadálé poruchy na instalovaném zařízení. Na základě sdružení odběrů do jednoho odběrného místa je hledáno optimální řešení, které by přineslo úsporu za fixní platby a regulovanou složku elektřiny. Závěrečná část je věnována ekonomickému zhodnocení návrhů a jejich porovnání. Cílem práce je ověřit, zda sdružení odběrů a zajištění napájení pomocí vlastního distribučního transformátoru přinese pozitivní ekonomický výsledek při současném udržení uživatelského komfortu.cze
dc.description.abstractThis thesis describes the current state of an apartment building owned by a housing cooperative, especially in terms of electricity supply and the nature of consumption. It also provides the basic legislative conditions for connection to the distribution network and a brief overview of the electricity market participant. The next part deals with the design of the change of power supply of an apartment house with its own distribution transformer with regard to ensuring the continuous supply of electricity in the event of an unexpected breakdown on the installed equipment. Based on the grouping of offtakes into one offtake point, an optimum solution is sought, which would bring savings for fixed payments and a regulated component of electricity. The final part is devoted to the economic evaluation of proposals and their comparison. The aim of this work is to verify whether the combination of consumption and power supply with its own distribution transformer will bring a positive economic result while maintaining user comfort.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytové družstvocze
dc.subjectdistribuční transformátorcze
dc.subjectzměna napájenícze
dc.subjectúspora fixních nákladůcze
dc.subjectHousing cooperativeeng
dc.subjectdistribution transformereng
dc.subjectchange of power supplyeng
dc.subjectsaving of fixed costseng
dc.titleEfektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinoucze
dc.titleEfficiency of changing the way of power supply to the apartment houseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTolar Radek
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record