Show simple item record

IoT based Smart Homedc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorGuneet Singh
dc.date.accessioned2020-06-18T22:53:21Z
dc.date.available2020-06-18T22:53:21Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-989037144405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88221
dc.description.abstractS pokrokem v oblasti internetu věcí je systém Smart Home automatizace velmi žádán. Lidé jsou ve svém životě tak zaneprázdněni, takže každý chce dělat svou práci chytřejším a méně časově náročným způsobem. Tato diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního domácího systému založeného na IoT. V teoretické části práce jsou základy IoT, Smart Home a výzkum provedeny na IoT Smart Some System. Poté je provedeno srovnání několika komerčních produktů. V praktické části práce je navržen inteligentní domácí model založený na IoT pomocí ESP8266 a ESP32. Platforma IoT Ubidots se používá pro ovládání a monitorování senzorů a domácích spotřebičů. Přenos dat mezi senzorem a platformou IoT se provádí pomocí protokolu MQTT. V praktické části je také zahrnut systém domácí bezpečnosti. Pokud dojde k narušení, vlastník obdrží e-mailové oznámení o narušení.cze
dc.description.abstractWith the advancement of Internet of Things, Smart Home automation system is in high demand. People are so busy in their life, so everyone wants to do their work in a smarter and less time-consuming way. This Master Thesis deals with the designing of the IoT based Smart Home System. In the theoretical part of the thesis basics of IoT, Smart Home and the research is done on the IoT based Smart Some System. After that comparison between few commercial products is done. In the practical part of the thesis, an IoT based Smart Home model is designed using ESP8266 and ESP32. An IoT platform Ubidots is used for the control and monitoring of sensors and home appliances. Data transfer between sensor and IoT platform is done using MQTT protocol. Home security system is also included in the practical part. If intrusion occurs, owner will receive the email notification about intrusion.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSmart Homecze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectESP32cze
dc.subjectESP8266cze
dc.subjectMQTTcze
dc.subjectUbidotscze
dc.subjectSmart Homeeng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectESP32eng
dc.subjectESP8266eng
dc.subjectMQTTeng
dc.subjectUbidotseng
dc.titleIoT based Smart Homecze
dc.titleIoT based Smart Homeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElectronics and Communicationscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record