Show simple item record

Design and Implementation of a System for Electronic Gas Detection and Characterization



dc.contributor.advisorBouřa Adam
dc.contributor.authorMichal Kočí
dc.date.accessioned2020-06-18T22:52:54Z
dc.date.available2020-06-18T22:52:54Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-960815606105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88203
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizací systému pro elektronické testování plynových senzorů v plynné směsi o známé koncentraci a současně tím umožňuje charakterizaci a detekci plynů. Výhodou daného systému je možnost testovat odezvu senzorů na více druhů plynů bez zásahu obsluhy, popřípadě současné využití referenčního a neznámého plynu. V této práci jsou popsány různé typy senzorů a způsoby navržení měřících systémů. Ze získaných poznatků je navržen, zkonstruován a otestován systém pro detekci plynů, který slouží pro elektronické měření detekčních vlastností navržených a vyrobených senzorů plynů. Práce je ukončena ověřením funkčnosti a proměřením parametrů vybraných senzorů.cze
dc.description.abstractThis diploma-thesis deals with the issue of design and realization of system for electronic testing gas sensors in a gas mixture of known concentration and at the same time allows the characterization and detection of gases. The advantage of the system is the ability to test the response of sensors to multiple types of gases without operator intervention or use of reference and unknown gas. In this work are described different types of sensors and the way of designing systems. Based on the acquired knowledge, a gas detection system is designed, constructed, and tested, which is used to measure the detection properties of designed and manufactured gas sensors. Subsequently, the work is completed by verifying the functionality and measuring the sensor parameters.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSenzory plynůcze
dc.subjectvodivostní senzor plynůcze
dc.subjectcharakterizace plynůcze
dc.subjectdetekce plynůcze
dc.subjectplynový systémcze
dc.subjectGas sensorseng
dc.subjectconductivity gas sensoreng
dc.subjectgas characterizationeng
dc.subjectgas detectioneng
dc.subjectgas systemeng
dc.titleNávrh a realizace systému pro elektronickou detekci a charakterizaci plynůcze
dc.titleDesign and Implementation of a System for Electronic Gas Detection and Characterizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVanko Gabriel
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record