Show simple item record

Project management in a multinational company with an emphasis on Commercial Businessdc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorTereza Zikmundová
dc.date.accessioned2020-06-18T22:52:21Z
dc.date.available2020-06-18T22:52:21Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-878879691205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88186
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění postupu vybrané divize společnosti ve vztahu k projektovým zakázkám. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na literární rešerši problematiky, vymezuje základní pojmy a poskytuje teoretický základ pro pochopení principu procesního a projektového řízení. V praktické části je zmapován a analyzován současný stav procesu tvorby Commercial zakázek ve vybrané divizi společnosti. Na základě zjištěných údajů jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení současné situace ve vybrané společnosti.cze
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the project management in a multinational company with an emphasis on Commercial Business. The aim of this work is to analyse and propose a streamlining of the procedure of a selected division of the company in relation to contracts. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The first part is focused on a literary research, defines the basic concepts and provides a theoretical basis for understanding the principles of the process and project management. The practical part maps and analyses the current state of the process of creating the Commercial orders in a selected division of the company. Based on the findings are proposed some measures how to improve the current situation in the selected company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProcescze
dc.subjectprocesní řízenícze
dc.subjectoptimalizace procesůcze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectprojektové řízenícze
dc.subjectProcesseng
dc.subjectbusiness process managementeng
dc.subjectprocess optimizationeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectproject managementeng
dc.titleŘízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Businesscze
dc.titleProject management in a multinational company with an emphasis on Commercial Businesseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSamek Rudolf
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record