Show simple item record

Football player value predictiondc.contributor.advisorKlouda Karel
dc.contributor.authorJan Garček
dc.date.accessioned2020-06-18T22:51:53Z
dc.date.available2020-06-18T22:51:53Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-862365684505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88166
dc.description.abstractPředmětem této práce je prozkoumání volně dostupných dat o hráčích fotbalu. Práce vysvětluje rozdíly mezi přestupovou částkou a tržní hodnotou fotbalového hráče a hledá příznaky, které mají na přestupovou částku fotbalistů největší vliv. Takovéto příznaky jsou vizualizovány se speciálním zaměřením na časový horizont a státní příslušnost hráče. Dále jsou vyhodnoceny závěry podobných projektů a následně jsou na nasbíraná data experimentálně použity různé regresní modely pro predikci přestupových částek. Výsledky predikcí jednotlivých modelů jsou porovnány a je určen nejpřesnější z nich. Hlavním přínosem této práce je poskytnutí volně dostupného modelu pro predikci přestupových částek široké veřejnosti.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explore free available data about football players. It explains variances between transfer value and market value and seeks attributes that have a major influence on the player's transfer value. The paper visualizes these attributes with special focus on seasons and nationality. Moreover, it evaluates results from other similar projects and various regression models for a prediction of transfer value are experimentally applied to collected data. Additionally, results of individual models are compared and the most accurate model is determined. The main purpose of this work is to provide an available prediction model for transfer value to the general public for free.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpredikce přestupových částekcze
dc.subjectvizualizace statistik fotbalových hráčůcze
dc.subjectanalýza dat fotbalových hráčůcze
dc.subjectpřestupový trhcze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectregresní modelycze
dc.subjectPythoncze
dc.subjecttransfer value predictioneng
dc.subjectfootball player statistics visualizationeng
dc.subjectfootball player data analysiseng
dc.subjecttransfer marketeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectregression modelseng
dc.subjectPythoneng
dc.titlePredikce hodnoty hráčů fotbalucze
dc.titleFootball player value predictioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVozárová Pavla
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record