Show simple item record

Smart home embedded surveillance device communicating with a mobile networkdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorVojtěch Procházka
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:59Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:59Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifierKOS-962290839405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87983
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá navržením a realizací sledovacího zařízení pro internet věcí (IoT), které pomocí vestavěných systémů využívá GSM sítě. Vytvořené sledovací zařízení odesílá pořízené fotografie na vzdálený server přes existující mobilní síť s běžnou SIM kartou. Samotné sledovací zařízení se skládá ze čtyř hlavních komponent: řídící Arduino, adaptér na SD kartu, kamera a GSM modul. Nedílnou součástí práce je měření vytvořeného IoT zařízení při výkonu různých úkolů. K měření bylo použito druhé Arduino a byla měřena spotřeba energie, propustnost a latence. Metodologie měření ohledně získání jednotlivých naměřených hodnot je detailně popsána a jsou vytvořeny závěry ohledně využitelnosti tohoto zařízení v IoT. V práci jsou taktéž uvedena zjištění ohledně výdrže baterie pro napájení sledovacího zařízení. Pro daný GSM modul je prozkoumána využitelnost rychlosti LTE sítě a je vypočítáno, jaké celkové zrychlení odesílání souborů by bylo dosaženo při použití této rychlosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is centered around the design and realization of a surveillance device for the internet of things (IoT), which utilizes the GSM network using embedded systems. The created surveillance device sends taken photos to a remote server via the existing cellular network with a common SIM card. The surveillance device consists of four main components: driving Arduino, SD card adapter, camera and GSM module. Measuring this IoT device when it is performing various tasks is an integral part of the work. A second Arduino was used for measuring. Power consumption, throughput and latency were measured. Measurement methodology of acquiring individual measured values is described in detail and findings regarding the usability of this device in IoT are shown. Battery lifespan for this device is also discussed. The usability of LTE speeds for the given device is explored and a speedup ratio for sending files while using this speed is calculated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGSMcze
dc.subjectvestavěné systémycze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectmobilní síťcze
dc.subjectbezdrátový přenos datcze
dc.subjectspotřeba energiecze
dc.subjectbateriecze
dc.subjectpropustnostcze
dc.subjectLTEcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectlow powercze
dc.subjectlatencecze
dc.subjectkameracze
dc.subjectGSMeng
dc.subjectembedded systemseng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectcellular networkeng
dc.subjectwireless data transfereng
dc.subjectpower consumptioneng
dc.subjectbatteryeng
dc.subjectthroughputeng
dc.subjectLTEeng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectlow powereng
dc.subjectlatencyeng
dc.subjectcameraeng
dc.titleZařízení pro sledovaní domácnosti pomocí vestavěných systémů využívající GSM síť k přenosu datcze
dc.titleSmart home embedded surveillance device communicating with a mobile networkeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMiškovský Vojtěch
theses.degree.disciplineNávrh a programování vestavných systémůcze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record