Show simple item record

Financial Analysis of the Company AVEFLOR, a.s.dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorEliška Štěpánková
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:19Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:19Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.identifierKOS-878590601405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87954
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vyhodnocení finančního zdraví společnosti AVEFLOR, a.s. využitím vybraných nástrojů finanční analýzy. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou popsány absolutní a poměrové ukazatele, analýza čistého kapitálu a bankrotní i bonitní ukazatele. Praktická část se zaměřuje na před-stavení společnosti AVEFLOR, a.s. a na použití vybraných nástrojů finanční analýzy v rozmezí let 2014 až 2018. V závěru práce je sepsáno shrnutí finančního zdraví pod-niku a také doporučení na zlepšení budoucího finančního vývoje.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of the company AVE-FLOR, a.s. by using selected tools of financial analysis. This thesis is divided into a practical and theoretical section. The theoretical part described the absolute and ra-tion indicators, analysis of net working capital, bankruptcy, and creditworthy models. The practical part focuses on the introduction of the company AVEFLOR, a.s. and on the application of selected tools of financial analysis in the years 2014–2018. The sum-mary of the financial health of the company and the recommendations of improve-ment for future financial progress are inscribed at the end of the bachelor thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjecthorizontální analýzacze
dc.subjectvertikální analýzacze
dc.subjectbilanční pravidlacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectčistý pracovní kapitálcze
dc.subjectekonomicky přidaná hodnotacze
dc.subjectFinancial Analysiseng
dc.subjectAbsolute Indicatorseng
dc.subjectHorizontal Analysiseng
dc.subjectVertical Analysiseng
dc.subjectBalance Ruleseng
dc.subjectRation Indicatorseng
dc.subjectNet Working Capitaleng
dc.subjectEconomic Value Addedeng
dc.titleFinanční analýza společnosti AVEFLOR, a.s.cze
dc.titleFinancial Analysis of the Company AVEFLOR, a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record