Show simple item record

B2C Brand Building in the Sporty Fashion Sectordc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorKamila Merad
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:33Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:33Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.identifierKOS-780130993605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87918
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první části je popsán trh v 21. století, na který navazuje vytyčení základních pojmů v rámci marketingu, dále je vymezena e-commerce, její výhody a nevýhody, fakta o B2C e-commerci v České republice. V druhé části práce je představena nově vznikající značka, analýza trhu a podniku, vymezení konkurence a segmentace trhu.cze
dc.description.abstractThe presented bachelor’s thesis is focused mainly on the characteristics of internet commerce within B2C e-commerce in the Czech Republic, defining advantages and disadvantages for seller and consumer, description of marketing. The first part describes the market in the 21st century, which is followed by the definition of basic terms in marketing, then it defines e-commerce, its advantages and disadvantages, facts about B2C e-commerce in the Czech Republic. In the second part of the thesis is introduced new emerging brand, market and business analysis, definition of competition and market segmentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDesigncze
dc.subjectmarketingová strategiecze
dc.subjectbrand managementcze
dc.subjectmarketingová situační analýzacze
dc.subjectelektronické obchodovánícze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingový výzkumcze
dc.subjecte-commercecze
dc.subjecte-shopcze
dc.subjectDesigneng
dc.subjectmarketing strategyeng
dc.subjectmarketing situation analysiseng
dc.subjectbrand managementeng
dc.subjectelec-tronic commerceeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectmarketing surveyeng
dc.subjecte-commerceeng
dc.subjecte-shopeng
dc.titleUvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního oblečenícze
dc.titleB2C Brand Building in the Sporty Fashion Sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDaňková Leona
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record